Förlag DIKKO ska göra en Romanikortlek

Pixabay

DIKKO kommer tillsammans med RUNG göra en kortlek där orden är skrivna på resanderomani (svensk romani, rotepa). Kortleken skapas för att för att på ett lekfullt sätt kunna lära sig siffrorna och räknesätten på romani. Kulturrådet har beviljat medel till kortleken.

Källa: DIKKO
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedInTikTok och Instagram

DIKKO vill göra en i en kortlek eftersom det alltid är lättare att lära sig något när man leker fram ett språk och att själva tävlingsmomentet gör att det blir något man gör tillsammans. Även om man också kan lägga patiens. Tillsammans med kortleken kommer det medfölja det regler för minst två spel och en ordlista med alla siffror och orden för de vanligaste räknesätten.

Kortleken är ett led i den revitaliseringsprocess som DIKKO vill vara med att bidra till. DIKKO har sedan tidigare gjort ett RomaniMemori som blev otroligt populärt. Även där kan man på ett lekfullt sätt lära sig språket. Och nu är tanken att få in siffror i ett spel på ett naturligt sätt. Att lära sig ett språk via ett spel gör att man lär sig tillsammans vilket ofta underlättar inlärningen och befäster språket på ett sätt som blir naturligt.

– Vår plan är att skänka en del av kortlekarna till olika institutioner som kan ha nytta och glädje av den, så som till exempel skolor som har romanitalande barn. Vi kommer också sälja en del av kortlekarna för att kunna finansiera tillverkningen av den fullt ut och hoppas få klart den innan jul, säger Britt-Inger Hedström Lundqvist redaktör på förlag DIKKO.

Illustratör: Emil Carlsson
Översättare: Sonny Carlsson och Linda Lundqvist

Har du frågor eller vill ha kontakt med förlaget skriv till forlag@dikko.nu

Följ Förlag DIKKO Facebooksida så får du snabbt de senaste uppdateringarna.

DIKKO


Att publicera böcker, skapa gratis PDF-böcker, ta fram utställningar eller spel kostar pengar därför använder förlaget sig av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet.
Förlag DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046
IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS