Förvaltningsrätten gav sverigefinnar i Södertälje rätt

pixabay

Vanligtvis när jag skriver om sverigefinska frågor handlar det om negativa saker. Men det är tyvärr så verkligheten ser ut. Högen med negativa exempel på hur kommuner runt om i Sverige kringgår minoritetslagen eller rent allmänt bortser sverigefinnars behov växer för varje år som går.

Nu har dock något ovanligt hänt i den annars så bistra utvecklingen. Sverigefinnar fick rätt mot en kommun!

Det handlar specifikt om Södertälje kommun som 2021 tog beslut om att först dra ner på de finska klasserna i Stålhamraskolan för att till slut satsa på att avveckla verksamheten helt. Slut med finska klasser i grundskolan helt enkelt.

Första gången som de finska klasserna i Stålhamraskolan hotades av nedläggning skedde vid ett tidigare tillfälle 2012. Kommunen beslöt att lägga ner de finska klasserna och informerade de drabbade familjerna först i efterhand. Som tur var lade man ner beslutet efter att föräldrarna till barnen i de finska klasserna protesterat.

Beslutet att lägga ner de finska klasserna 2021 är, likt 2012, grundat i att antalet elever är för få. Det är samtidigt ett dåligt argument. Enligt Skolverket har elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna en starkare rätt till modersmålsundervisning än andra elever. Det finns exempelvis inga krav på att språket ska vara elevens dagliga umgängesspråk eller att eleven ska ha några kunskaper i språket. Huvudmannen är skyldig att anordna modersmålsundervisning i dessa språk om så endast en elev vill få undervisning och det finns en lämplig lärare.

Men nu har då förvaltningsrätten gett de sverigefinska föräldrarna som protesterat rätt. Främst handlar det om att man anser att kommunen inte hanterat samråd med minoriteten korrekt. Samråd är till för att ge nationella minoriteter möjlighet till inflytande i frågor som berör dem. Ett förvaltningsområde ska så långt det är möjligt samråda med minoriteterna i sådana frågor. Det står skrivet i minoritetslagen 5 §.

Enligt förvaltningsrättens dom höll kommunen samråd 24 maj 2021, men när beslutet om de finska klasserna togs 17 juni var det först under samrådet som hölls 28 juni som minoriteten gavs möjlighet att gå igenom beslutet. Förvaltningsrätten anser att dessa samråd inte inneburit att minoriteten fått ”reell möjlighet till inflytande och delaktighet” i lagens mening. Inte heller har minoriteten fått möjlighet till att påverka beslutet på andra sätt.

Förvaltningsrätten anser alltså att beslutet ska upphävas. Det är smått otroligt att det svenska rättssystemet för en gång skull ger den sverigefinska minoriteten rätt. Kommunernas självstyre verkar ju för det mesta gå före allt annat. Inte minst när det gäller minoritetslagen. Domen är alltså välkommen i den minst sagt negativa utvecklingen som pågått så länge. Den visar att det faktiskt går att få rätt och det får bli ett exempel på att det alltid är värt att överklaga när kommuner inte följer minoritetslagen.

Stellan Beckman
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS