GAPF svarar på debattartikeln ”Vad är romsk hederskultur”

DIKKO kollage

En debattartikel beskriver skribentens egna åsikterna i texten.

28:e mars föreläser GAPF ”specifik romsk hederskultur” men vad är specifik romsk hederskultur undrar författarna till debattartikeln Vad är romsk hederskultur. Nedan kommer GAPFs svar på debattartikeln.

GAPF ställer sig helhjärtat bakom, artikelförfattaren, Romni att hederskulturen inte har någon etnicitet utan att den drabbar människor med mycket olika bakgrund och grupptillhörigheter och att den kan ta olika uttryck hos olika grupper. Detta har varit GAPF:s ståndpunkt hela tiden sedan föreningen bildades 2001. Vi har ständigt betonat att hederskulturen går över alla nationella, etniska och religiösa gränser. Denna ståndpunkt lyser genom allt vårt arbete mot hedersrelaterat våld, i alla våra utbildningar, på våra sociala medier som Facebook, på vår hemsida samt i våra externa och interna dokument. 

Ni har vårt fulla stöd angående den felaktiga rubriken ”romsk hederskultur” på vår hemsida om en föreläsning för länsstyrelsen i Umeå i slutet av mars i år som ni med rätta har reagerat emot. Vi beklagar denna felaktiga rubricering på hemsidan som strider emot vårt perspektiv i frågan. Detta ändrades omgående när GAPF:s verksamhetschef och styrelse fick kännedom om felet.

Ni har angivit att ni har kontaktat GAPF utan att få svar. Vi har gått igenom alla våra e-postadresser utan att hitta något meddelande från er eller någon annan till oss, avseende den felaktiga rubriceringen.

GAPF har aldrig framställt sig som expert i hederskultur bland romer. Däremot har vi föreläst om hederskultur generellt och hur den kan drabba individer även inom den romska gruppen.

Vi tycker att mänskliga rättigheter är universella och kampen för alla människors lika värde och lika rättigheter har inga nationella och etniska gränser. Det är således viktigt att lyfta hur hedersvåldet drabbar individer, oavsett individens etniska, religiösa, eller kulturella tillhörighet. Att inte våga se hur hedersnormer utsätter flickor, kvinnor, män och hbtqi-personer med utländsk bakgrund för omänsklig behandling och våld leder till att de förvägras sina grundläggande mänskliga rättigheter som är givna för andra personer tillhörande det svenska majoritetssamhället. Vi anser därför att vi behöver lyfta frågan om hur hederskulturen kan komma till uttryck även i den romska gruppen, likväl som vi lyfter frågan om hur hedersvåldet drabbar andra grupper. Kunskap och kompetens kan införskaffas av alla som har något intresse av eller brinner för det och är absolut inte bundna till några nationella eller andra grupptillhörigheter.

GAPF har egentligen ingen önskan om att skriva någon replik på Romnis debattartikel då det för oss inte finns någon konfliktlinje. Det handlar endast om en miss i GAPF:s interna kommunikation som berodde på den mänskliga faktorn, vilket är beklagligt och det är vi ledsna för. Vår önskan är att arbeta med andra organisationer som vilar på samma principer som GAPF gör i frågan om hedersrelaterat våld och förtryck, inte mot. Vi samarbetar mer än gärna med er organisation i kampen mot hederskulturen, oavsett om de utsattas ursprung eller påbrå.

Vi är tacksamma att artikelförfattare Romni uppmärksammade oss på felet så att vi nu har kunnat rätta till det. 

Styrelsen för Riksorganisationen GAPF- Glöm Aldrig Pela och Fadime!
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS