Göteborgs rektorer vill öka på kunskapen om de nationella minoriteterna

pixabay

”Vi behöver ökad kunskapen om nationella minoriteter”. Rektorer och biträdande rektorer hade en temadag om romsk inkludering som handlade om att minska utanförskapet. Programmet innehöll fakta, statistik och historik, men det fanns också plats för musik.

Peter Johansson, utbildningschef Nordost vid grundskoleförvaltningen inledde temadagen om romsk inkludering:

Vi behöver öka kunskapen om våra nationella minoriteter för att bättre förstå de problem som ibland uppstår. Det är viktigt för ökad trygghet för både vårdnadshavare och elever på skolorna, sade Peter Johansson

Vårt Göteborg

Han pratade om Romernas historia i Sverige och att Romerna är ingen homogen grupp utan består av flera grupper med skillnader i språk, kultur och seder. En tredje del av de romska barnen avslutar inte skolan med fullständiga betyg vilket gör att de saknar behörighet att läsa vidare på gymnasiet.

I Göteborgs Stad finns fyra brobyggare anställda inom grundskoleförvaltningen som en del i stadens arbete med romsk inkludering. De är placerade på fyra skolor i nordost för att vara en länk mellan den romska minoriteten och staden.

Malin Orwén är rektor på Lärjeskolan där en av brobyggarna arbetar. På skolan finns drygt 30 elever med romsk identitet. Samir Muratovic är brobyggare på skolan och har under de senaste 12 åren jobbat i Hjällbo.

Jag tycker det är fantastiskt att ha stöd av Samir på skolan för han känner oftast familjen och har då just det förtroendet som krävs för att nå fram till varje enskild elev. Han blir länken mellan skolan och skolans krav på närvaro och inhämtning av kunskap och familjen med dess kultur, menar Malin Orwén.

Vårt Göteborg

LÄNKAR:

Källa: Vårt Göteborg

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS