Göteborgs Stads rättighetsbaserade råd söker ledamöter

Lämna förslag senast 8 maj. Göteborgs Stads fem rättighetsbaserade råd är forum för information och samverkan mellan kommunstyrelsen och civilsamhället. Nu är det dags att föreslå nya ledamöter.

Det finns fem rättighetsbaserade råd: Göteborgs Stads råd för HBTQI-frågor, Göteborgs Stads råd för den sverigefinska minoriteten, Göteborgs Stads råd för funktionsrätt, Göteborgs Stads pensionärsråd och Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer.

I råden träffas representanter för civilsamhället och kommunstyrelsen. Genom dialog och samråd bidrar råden till att stärka kunskapen hos ansvariga i frågor som påverkar livsvillkoren för de olika målgrupperna. Alla råd arbetar utifrån ett normmedvetet synsätt, demokratisk grundsyn, principer om mänskliga rättigheter och icke-diskriminering.

Vad innebär det att vara ledamot?

Som ledamot i kommunstyrelsens rättighetsbaserade råd ska du kunna representera någon av rådens målgrupper och delta i minst sex sammanträden om året. Därutöver ska du ha tid och möjlighet att läsa in material inför samråd och aktivt delta i arbetsgrupper. Ledamöterna i råden utses av kommunstyrelsen för en mandatperiod om fyra år och har rätt till mötesarvoden.

Är du intresserad?  Sista dag för att anmäla förslag på ledamöter är måndag 8 maj.

Läs mer om råden och hur du gör en intresseanmälan på länkarna till respektive råd här nedan.

 Monica Wessman

LÄNKAR

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS