Grunnlag for et oppgjør med fornorskingspolitikk og urettmot samer, kvener/norskfinner og skogfinner

skärmklipp

Sannhet og forsoning – grunnlag for et oppgjør med fornorskingspolitikk og urett mot samer, kvener/norskfinner og skogfinner

RAPPORT TIL STORTINGET FRA SANNHETS- OG FORSONINGSKOMMISJONEN
Avgitt til Stortingets presidentskap 01.06.2023

Til Stortingets presidentskap
Stortinget traff 14. juni 2018 vedtak i samsvar med Innst. 408 S (2017-2018) fra Stortingets presidentskap om å oppnevne en uavhengig kommisjon for å granske fornorskningspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner (Sannhets- og forsoningskommisjonen). Kommisjonen fikk tolv medlemmer. Den 9. mai 2019 innfortolket kommisjonen skogfinnene i mandatet.
Kommisjonen vil takke Stortinget som vedtok å iverksette en granskning av fornorskingen og dens konsekvenser og som ønsket at rapporten skulle kunne bidra til forsoning og bøte på urett. Kommisjonen ønsker å takke alle ressurspersoner som har bidratt til arbeidet.
Kommisjonen er særlig takknemlig for å ha fått tillit til å samle inn og synliggjøre samers, kveners, norskfinners og skogfinners personlige historier og deres erfaringer med fornorskingspolitikk og urett. Sannhets- og forsoningskommisjonen legger med dette frem sin rapport. Kommisjonsmedlem Aslak Syse har en særuttalelse, se vedlegg 1. Kommisjonens øvrige medlemmer står bak den samlede rapporten.

Läs hela rapporten här:

Innehållet är inte tillgängligt.
Vänligen tillåt cookies genom att klicka på ”Godkänn” i bannern
rapport-til-stortinget-fra-sannhets-og-forsoningskommisjonenLadda ner

Taternes Landsforening – Sannhet og forsoningskomiteens rapport – fornorskning og assimilering

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS