”Hakkors utanför museet” – Ny rapport om hot och hat

pixabay

Museimedarbetare, bibliotekarier och offentliganställda kommunikatörer utsätts för hat, hot och trakasserier i sin yrkesutövning. Det visar en ny rapport från fackförbundet DIK, som varnar för att den fria kulturen och det öppna demokratiska samhället hotas.

En ny rapport visar att DIK:s medlemmar på bland annat bibliotek, museer och arkiv får möta trakasserier, hat och hot från en alltmer polariserad allmänhet. Var femte respondent uppger att deras arbetsplats har utsatts för hot under de senaste två åren. Det vanliga är att en verksamhet hotas för att den genomför exempelvis en viss utställning, kampanj eller programverksamhet, men även enskilda medarbetare drabbas.

– Samhället har hårdnat. Hat, hot och trakasserier har blivit vardag för många av DIK:s offentliganställda medlemmar. De arbetar i verksamheter som är det öppna demokratiska samhällets kärna – i museer, på bibliotek, med kommunikation och i arkiv. Angrepp mot dem är ett sätt att tysta och styra vad och vem som får finnas i det offentliga rummet, säger DIK:s förbundsordförande Anna Troberg.

Hoten kommer ofta via sociala media eller mejl, men även fysiska hot mot lokaler och verksamheter förekommer. Konkret rör det sig bland annat om bombhot, stenkastning eller dödshot mot personalen. Rasism, sexism och HBTQ-hat är mest förekommande.

– Ingen ska behöva vara rädd på jobbet. Arbetsgivarna måste ta ett större ansvar. DIK kräver också att lagen skärps så att hat, hot och trakasserier även från utomstående, som besökare och allmänhet, ska omfattas av arbetsgivarens arbetsmiljöansvar, säger DIK:s förbundsordförande Anna Troberg.


Om rapporten
Rapporten bygger på en enkät med 3 428 svar från offentliganställda medlemmar i DIK. De som svarat är exempelvis bibliotekarier, kommunikatörer/informatörer, arkivarier, museianställda, arkeologer och forskare. Enkäten handlade om medlemmens yrkesroll med fokus på demokrati, öppenhet och stämningar i det offentliga samtalet. Svarsfrekvensen var 26 procent.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS