Har romer inte samma skydd som andra nationella minoriteter?

Foto Linda Lundqvist

Under romernas femhundraåriga historia i Sverige har romer kollektivt varit utsatta för en fördomsfull och antiziganistisk propaganda, som bland annat forskare, historiker, etnologer och författare har förmedlat, och som bidragit till att romer har utsatts för en hård diskriminering och olika typer av övergrepp.

Idag förekommer det i bland annat media samma, men dock en förfinad, antiziganistisk propaganda. Romer utpekas och beskylls kollektivt för handlingar de inte har begått eller är skyldiga till.

Romers rättigheter sätts ur spel och demokratin undermineras. Negativa artiklar och skrivelser som är tagna ur ett sammanhang och inte beskriver objektivt ger negativa signaler och höjer fördomar, rädsla och ökar misstroendet bland allmänheten, raserar arbetet med Regeringens strategi för romsk inkludering som vi arbetat med i nio år och orsakar att antiziganismen växer.

Det tycks vara helt okej av vissa journalister och skribenter att förtydliga om en person som har hamnat i klammeri med lagen, har ett romskt påbrå, utan att förstå att man bidrar till att fördomar och antiziganism får näring, som inte minst drabbar barn och ungdomar, och som kan leda till psykisk ohälsa. 

Generaliseringar och kollektivt fördömande är av ondo, det borde vissa journalister med flera förstå. Det måste bli ett slut på att underblåsa fientliga attityder gentemot romer och andra utsatta grupper i samhället. Det gagnar varken kampen för mänskliga rättigheter eller demokratin i vårt land.

Varför väljer man att beskriva romer kollektivt som ”hederskultur”? Att vi är ett problem med egna/parallella rättssystem som blandar sig i den svenska rättstraditionen.  Principen romani krisi kom till för att lösa interna tvister och medling i gruppen, för att undvika långtgående konflikter som kunde orsaka söndring i gruppen. Den typen av tvister var, och är, ovidkommande för rättsliga åtgärder.

Däremot när det handlar om allvarliga brott och övergrepp överlämnas de alltid till landets eget rättsväsende.   

Det är viktigt att veta att romer består av olika kulturgrupper och trosbekännelser. Och att ett fåtal av dessa fortfarande använder sig av Romani krisi.

Var finns etiken och objektiviteten i media? Medias underlag bygger på några anonyma personers utlåtande. Man gör en källhänvisning till en forskare och polis som beskriver romer på ett negativt sätt och som menar att det olagliga registret som Skånepolisen gjorde var nödvändigt.

Fram tills idag förekommer det i media, och även i andra sammanhang, att romer utpekas och beskylls kollektivt för handlingar de inte har begått eller är skyldiga till. 

Utifrån en enskild specifik situation, som med all rätt ska kritiseras, väljer man att döma alla romer kollektivt och ifrågasätta och undergräva romernas mångkulturella arv och traditioner som har funnits och odlats bland många romska grupper under flera hundra års vistelse i Europa. Är det okej? Är det en objektiv beskrivning?

Riksförbundet Romer i Europa

Soraya Post, aktivist

Romano Paso

Sandor Vajda, aktivist

Djuro Ivanov, aktivist

Hans Caldaras, aktivist

Bagir Kwiek, aktivist

Ingrid Schiöler, aktivistredaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS