Studentmöte på Södertörns högskola den 8 december 2022

Södertörns högskola

Södertörns högskola har haft bråda dagar med studentmöte, diskussion om kommissionen mot antiziganism och samtal om de två regeringsuppdrag som Södertörns högskola fått som rör den romska minoriteten. Första dagen var studenternas dag.

Studentmöte för Romska studenter

Studentmötet syftade till att skapa en nätverkspunkt för romska studenter som befinner sig över hela Sverige. Ett fantastiskt initiativ och ett viktigt möte som förhoppningsvis också skapade det nätverk som var syftet för dagen för de Romska studenterna. Mötet kommer innehöll flera varierande moment, så som: – Inspirerande presentationer av romska akademiker
– Workshops med fokus på studier och den romska identiteten
– Erfarenhetsutbyte mellan studenterna.

Maria Bogelad berättar att:

Det var ett rum med tre långa bord, längst ner i bildsalen på Södertörns Högskola, som fylldes med förväntansfulla deltagare. Alla deltagare som befann sig i bildsalen var romska studenter utom en. Den person som var icke-rom var Jan Selling Docent i historia och lektor i Kritiska romska studier. Han var med som deltagare och hade lämnat över taktpinnen till Valeria Redjepagic och tog ett steg tillbaka längst bak i rummet. Det kan man göra när man själv verkat länge och väl för att få till dessa typer av konferenser och studentmöten. Då kan man låta tiden har sin gilla gång och där rörelsen, (människorättsrörelsen)  leder frågan framåt i den fart som är möjlig. (Emancipation inifrån). 

Förra studentmötet var 18 maj 2022 och det var det första i sitt slag. För mig i alla fall. Alla vi som var inbjudna då var glada, förväntansfulla och trodde att detta skulle vara det enda av sitt slag. Att då få en inbjudan om ytterligare ett studentmöte höjde inte bara förväntningarna utan även möjligheter att nätverka. Framför oss hade vi en plattform som möjliggjorde att vi kunde så vårt första frö att gemensamt kunna verka för våra frågor. Vi visste det inte då, men det så här i efterhand förstår jag att det var ett frö till ett romskt studentnätverk.

Det hördes mummel och jag kunde se hur förväntningar och en groende plattform började växa. Detta var ett startskott för nationellt romskt studentnätverk där vi gemensamt kan verka för våra frågor. Startskottet till en studentrörelse för alla våra nu och kommande romska studenter. 

Dagen samordnades  av Valeria Redjepagic, statsvetare, och master i mänskliga rättigheter som dessutom haft förmånen att ha gått RGPP-Roma graduation preparation program vid Central european university i Ungern som med finess såg till att hybridmöte gick väl av stapel som den givande workshopen som blev vårt eftermäle till Södertörns fortsatta arbete.

Först ut fick vi höra på Giovanni Rafael som är en ung nyutexaminerad psykolog från Mittuniversitetet. Han öppnade dagen  med både värme och mod samtidigt som han la ribban för oss alla andra: Här, i bildsalen Södertörns Högskola, var vi  ett rum fullt med människor där vi kunde känna oss trygga att prata fritt ur hjärtat utan risk för antiziganism och fördomar. Här, fick vi ta del av både solskenshistorier där psykisk ohälsa och minoritetsstress kan lägga krokben under studiernas gång men även där mod och tro på sin egen förmåga kan bana vägen framåt även i svåra stunder. 

Det är få förunnat, men när vi alla lämnade rummet den eftermiddagen hade vi lärt oss mer om oss själva, om olika typer av utbildningar, titlar och studievägar än vi kände till innan. Vi gick därifrån med mod att söka ny kunskap. Maria Erlandsson, rektor på Börjans förskola, gav oss mod att söka inåt efter våra egna drömmar som att våga ta klivet ut i det okända. Peter Nylund som berättade om vad en konstnär som bland annat använder curating och samskapande processer kan göra med konst som arbetsverktyg för att skapa ett budskap till åskådaren. Av Arman Helic, doktorand i Genusvetenskap Göteborgs Universitet,  fick vi en smärtsam inblick i hur svår en ung pojkes uppväxt och skolgång kan vara i runt om i Europa. Framförallt som tillhörande HBTQI, men även vikten av stöd från någon kan vara avgörande. Om det så endast är sina farföräldrar. Armans presentation visar på en drivkraft och devis att han måhända är en av de starkaste röster inom detta område, och  en av de främsta människorättskämpar jag någonsin stött på. 

Utanför bildsalen fortsatte samtalen på den gemensamma middagen inne i city till sent på kvällen. Engagemanget och gemenskapen växte tillsammans med framtidstron. Här öppnades möjligheternas dörrar och framtiden ligger nu  framför oss. Nummer byttes och nya nätverk och relationer byggdes. Ett stort tack till Södertörn Högskola, institutionen för Kritiska romska studier, som gjort detta studentmöte möjligt. Som tack lämnade vi kvar en sammanställning av vår samlade klokskap och erfarenhet för att ge Södertörns högskola bättre förutsättningar att fortsätta sitt arbete för att verka för nationella minoriteters rättigheter och möjligheter till akademiska studier. 

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS