Nationella språkcentrum gå in och nominera till styrgruppen för ditt språk

I mars månad kan du som privatperson eller den organisation du eventuellt tillhör nominera kandidater till den styrgrupp som ska skapas för varje enskilt språkcentrum. Du kan nominera en person som du tror kan tillföra kunskap till arbetet med språkcentrum. Läs mer om hur nomineringen går till på de olika språksidorna:

Vill du nominera en privatperson eller den organisation kan du läsa HÄR vad du ska tänka på.

Regeringen har genomfört en historisk satsning på nationella minoritetsspråk. Därför har Isof fått i uppdrag att inrätta språkcentrum för de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romska. Sedan tidigare ansvarar Sametinget för flera samiska språkcentrum.

Nationella språkcentrum ska ge stöd och kunskap som underlättar för språkbärare i hela landet att behålla, ta tillbaka och utveckla sitt språk – så att de nationella minoritetsspråken kan leva vidare i Sverige.

Språkcentrum kommer att inrättas för finska i Uppsala, för jiddisch i Stockholm, för meänkieli i Kiruna och Övertorneå samt för romska i Stockholm. Målet är att flera av dem ska kunna påbörja sin verksamhet under 2022. Organisatoriskt ska de tillhöra Isof och skötas som egna enheter inom myndigheten. Exakta uppdrag och arbetsbeskrivningar för de olika språkcentrumen kommer att arbetas fram inom ramen för planeringsarbetet.

Källa: Isof

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS