Hästar, folk och höga herrar av Henrik Persson

Hästar, folk och höga herrar – Hästen i människans hierarkier av Henrik Persson

Hästen har alltid varit viktig i alla samhällen, den har funnits hos ursprungsfolken på Nordamerikas prärier, hos vikingarna, hos Centralasiens ryttarnomader, i Antikens stadskulturer och hos oss resande/romer.

Resande/romers koppling till hästen finns med i flera olika kapitel bland annat i Hästslakt. Hästkastrering och andra påstått orena yrken, och kapitlet Romerna och hästen där vår koppling till hästen avhandlas.

Om man börjar från början så får vi reda på att hästen enbart var ett jaktbyte och mat. Men efter en komplicerad process blev den sen ett av världens viktigaste tamdjur och förändrade världen. Den har funnits och finns hos olika folkslag, men också på cirkusar, ridskolor, bönder och privatpersoner för att bara nämna några. Den används i arbete eller för rent nöje. Det var kazakerna, ett folk med rötter i Centralasien, som var först i världen med att använda hästar till annat än mat. Än idag är hästen viktig för kazakerna. Man gör bland annat en alkoholhaltig dryck av stomjölk, och hästkött kan ingå i nationalrätten besbarmak.

Hästens symbolvärde finns i dess fysiska styrka, samtidigt som den kan vara ett tecken på rikedom och makt. Hästen har alltid funnits med som en viktig arbetskraft i vardag och krig. I boken går det också att läsa att även kvinnor kunde vara krigare hos vissa folkslag. Numer används hästbilder ibland i reklamen som symbol för kraft, styrka och snabbhet och att mäta bilens stryka i hästkrafter visar på hästens betydelse i det moderna samhället.

Hästens kropp har genom tiderna fått uttrycka både hierarki, klassreaktioner, renhets- och tabugränser samt kontakter med gudavärlden. Den har även varit en del av spridning av språk och kulturer. Hästen är dessutom försett människorna med både föda och varit en leverantör av hudar och tagel.

Boken, Hästar, folk och höga herrar, är ett gediget arbete där man kan läsa om hästens påverkan och betydelse genom tiderna och för olika folkslag. Det är en faktaspäckad bok som ändå är lättläst. Och är man det minsta hästintresserad eller historieintresserad är den här boken ett måste. Jag rekommenderar den verkligen till alla som vill fördjupa sig i hästens inverkan genom historien.

Nu ska jag skicka boken vidare till vår korrekturläsare och hästägare Johanna Olsson. Det här är en bok för henne.

Beställ boken här: https://fjarde-varlden4.webnode.se/ny-bok/ Eller sätt in 212 kr på 479 54 91- 2 så skickar vi boken, glöm inte skriva adress. Allt överskott går till Fjärde Världen.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS