Hugo Valentin-centrum planerar att stänga ner enheten för minoritetsstudier

I en debattartikel i Uppsala Nya Tidning skriver 21 forskare att om minoritetsstudierna vid Hugo Valentin-centrum in nedläggningen av studierna och dess konsekvenser. Läggs minoritetsstudierna ner förgörs en unik forskningsmiljö menar forskarna. Magasin DIKKO har sökt flera av de sin skrivit under artikeln och fick svar från Satu Gröndahl, docent, Uppsala universitet som hänvisar för mer information till debattartikeln och till SVT nyheter i dagens sändning klockan 17.45.

I artikeln skriver forskarna

Ledningen för historisk-filosofiska fakulteten vid Uppsala universitet planerar att stänga ned enheten för minoritetsstudier vid Hugo Valentin-centrum. Detta är oerhört kortsiktigt och ger uttryck för grundläggande kunskapsbrist när det gäller etnicitetsstudier. Ledningen vill ha kvar forskning och undervisning om Holocaust och folkmord vid Hugo Valentin-centrum, medan forskning om minoriteternas historia, kultur och språkliga förhållanden inte anses behövas längre.

Studier om folkmord kan inte bedrivas utan kunskaper i minoriteternas historia och kultur, lika lite som minoritetsstudier kan reduceras till studier om folkmord. Det går till exempel inte att förstå Sveriges förhållande till Holocaust utan att känna till judarnas historia i landet. Att hat och trakasserier mot samerna fortsätter trots gruppens långa historia i Sverige är viktigt att komma ihåg när man studerar rasism i dagens Sverige. Att två sannings- och försoningskommissioner, en för tornedalingar och en för samer, är dagsaktuella i Sverige visar också behovet av mer forskning på området. 

Läggs minoritetsstudierna vid Hugo Valentin-centrum ner, förgörs dessutom en unik forskningsmiljö. Hugo Valentin-centrum är den enda enheten i landet som omfattar forskning om alla nationella minoriteter i Sverige.

Läs hela artikeln HÄR

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS