Nyheter| Civil Rights Defenders rapport ”När samhället tystnar”

I organisationen Civil Rights Defenders nya rapport ”När samhället tystnar” går det att läsa om det ökande hotet och hatet. Rapporten visar att hat- och hotkampanjer har ökat den senaste tiden. Kampanjerna sker framför allt när opinionsbildare skriver om frågor som rör jämställdhet, extremism, migration och rasism. De som tenderar att vara mest utsatta är kvinnor,
nationella minoriteter och rasifierade.

Det är ett demokratiproblem att opinionsbildare blir hotade och hatade till tystnad, säger Marcin de Kaminski, programchef på Skydd och säkerhet för utsatta människorättsförsvarare vid Civil Rights Defenders till Kulturnytt i P1. Jag har fått konstiga försändelser, en begravningsbukett, en 50-literssäck med kogödsel och ett brev med okänt, farligt pulver. Då blev jag rädd på riktigt.

I rapporten finns det många vittnesmål om hat och hot. Rapporten innehåller 20 djupintervjuer med bland annat fristående krönikörer, influencers, sociala medieaktivister och personer från mindre civilsamhällsorganisationer.

Vi har pratat med människor som är modiga och som fortsätter vara opinionsbildare, men det är också väldigt tydligt att de gör stora uppoffringar, antingen när det gäller sitt civila arbetsliv, sin familjesituation eller sitt psykiska välmående, för att kunna fortsätta opinionsbilda. Den effekten tycker jag är viktig att man tar på allvar, menar Marcin de Kaminski till Kulturnytt i P1. Jag tycker att det är förvånande, beklagligt och också uppseendeväckande. Det här är verkligen något som måste jobbas mer med fortsätter Marcin de Kaminski.

Civil Rights Defenders kommer ta fram rekommendationer så samhället bättre ska kunna stötta och hjälpa oberoende opinionsbildare. De vill bland annat att arbetsgivare ska ta större ansvar för sina kontrakterade medarbetare, att rättsvårdande myndigheter ska få kompetensutveckling i frågor om hat och hot och att opinionsbildare utan arbetsgivare ska få stöd via en kontaktpunkt. I rapporten visar det sig att de som blivit intervjuade har samma sorts erfarenhet och utmaningar även om de kommer olika bakgrund eller verkar inom olika områden. Känslan av ensamhet är stor hos de som blir drabbade.

Samhället måste stå upp mer menar många av de intervjuade. En av de organisationer som nämns i rapporten är Journalistförbundet, där Ulrika Hyllert är ordförande.

Vi känner igen många av berättelserna som finns i den här rapporten tyvärr. Vi erbjuder hjälp till våra medlemmar men sedan håller vi just nu tillsammans med arbetsgivarsidan på med en stor utbildningssatsning där vi utbildar både chefer och skyddsombud i hur man kan jobba mot hot och hat på redaktionerna där vi också pratar om vilket ansvar man kan ta för dem som inte är anställda utan som är frilansar, säger Ulrika Hyllert till Kulturnytt i P1.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu