Nordmakedonien får betala familjerna till romer som dött i fängelse

Den 12 februari 2021 fastslogs att den Nordmakedoniens regering kommer få betala sammanlagt 24 000 euro till de två romska männens familjer efter det att de dog under misstänkta omständigheter i fängelse 2017. Beslutet togs i Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter (ECHR) efter att en överenskommelse mellan familjemedlemmarna och regeringen.

Andrias Redjepov, en 21-årig Rom, dog i KPU Idrizovo-fängelse, Skopje den 11 mars 2017 . Han rapporterades ha dött av en överdos av metadon, trots att han inte var drogmissbrukare. Det fanns också bevis för att Redjepov hade torterats några timmar före hans död. Hans föräldrar får var och en 6000 euro i skadestånd.

Jusinov Erdal, en 25-årig Rom som dog den 22 mars 2017 i KPD Shtip-fängelset efter att han behandlats medicinsk och hållits förvar i flera timmar före hans död. Jusinov var gift och far till en 3-årig pojke och 1-årig flicka. Här fanns anklagelser om misshandel av fängelsevakter och läkare. Hans syster får 12 000 euro i skadestånd.

Dödsfallen är en del av en serie av fyra misstänkta dödsfall med romska fångar under en niomånadersperiod 2017 i flera fängelser i Nordmakedonien. Mönstret för dödsfallen, som omfattar överdosering av droger och anklagelser om misshandel, som går tillbaka flera i Nordmakedonien och som ERRC har talat sedan minst 2010 .

Hela Nordmakedonien borde se var och en av dessa tragiska dödsfall som en skam för deras land. Detta är det tredje fallet de senaste åren där ERRC har stämt Nordmakedonien och säkrat tusentals euro i ersättning till de avlidnes familjer – och vi kommer att fortsätta att undersöka varje misstänkt död och vidta rättsliga åtgärder om myndigheter vägrar att ta ansvar för deras misslyckanden. Sedan 2017 har dessa misslyckanden kostat den makedonska skattebetalaren mer än 33 000 euro i ersättning och ERRC har fortfarande fler pågående ärenden. Detta borde vara ett meddelande till de ansvariga om att institutionell diskriminering är dyr, och vi kommer att se till att det kostar att diskriminera, sa ERRC: s ordförande Đorđe Jovanović.

Medan en förlikning innebär att ingen dom meddelas för att döma de ansvariga myndigheterna i Nordmakedonien, går en förlikningsbetalning ut på att ta itu med allvaret av de mänskliga rättigheterna som kränkts, och kan ses som en tyst erkännande skuld från regeringen i Nordmakedonien. 

ERRC: s ärende om den misstänkta döden för en annan romesk man, den 39-årige Bekim Demir , pågår fortfarande inför EMK.

Regeringen har tre månader från dagen för ECHR-meddelandena om Redjepovi mot N. Makedonien och Jusinova mot N. Makedonien att betala de sökande, avslutas pressmeddelandet.

Källa: http://www.errc.org/

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS