Hundra år av demokrati – en satsning för elever i hela Sverige

Demonstration i Malmö mot nazistiskt våld

I år firar Sverige en 100-åring – demokratin. Utifrån det har Forum för levande historia på regeringens uppdrag samlat ”demokrati-material” som ska nå ut till klassrum runt om i landet. Satsningen startar idag med ett nytt digitalt material för elever i årskurs 4–6.

Det är 100 år sedan allmän rösträtt infördes  för kvinnor i Sverige. Därför firar vi att demokratin fyller hundra år. Forum för levande historia har utifrån det samlat ihop olika klassrumsmaterial och fortbildningar om demokrati. Satsningen är digital och vänder sig till lärare och elever i hela landet.

– Vi vill nå ut till alla klassrum. Vi vill att unga idag ska förstå vad demokrati är, vad som gör att den förändras, och vad de behöver göra för att stärka den. Historiska lärdomar är en viktig del av den förståelsen, säger Ingrid Lomfors, överintendent på Forum för levande historia.

Nytt i satsningen är ett digitalt klassrumsmaterial ”Demokrati pågår” för årskurs 4–6. Materialet visar på att demokratin är fantastisk men komplicerad och att den inte tar några raka vägar. Eleverna får en bred introduktion till demokrati: Vad är demokrati, när blir ett land demokratiskt, och hur blir ett samtal egentligen demokratiskt?

– Demokratin blir aldrig färdig. Varje generation måste bidra till den och inte ta den för givet. Därför måste vi prata om demokrati med barn i alla åldrar, också i mellanstadiet, säger Åsa Thunström, pedagog på Forum för levande historia.

Hela satsningen handlar om demokrati, mänskliga rättigheter och rasism och ger konkreta exempel på hur lärare och elever kan diskutera ämnen som källkritik, historiebruk och yttrandefrihet. Den omfattar material med kunskap och metoder för att lärare ska få förutsättningar att göra demokrati engagerande i klassrummet, på sitt eget sätt och på elevernas villkor.

Här kan du se filmen ”Vad är demokrati”

Vårt uppdrag inom Demokratin 100 år
Regeringen uppdrar åt Forum för levande historia att sprida kunskap om demokrati genom att ange och diskutera historiska exempel och lärdomar. Satsningen ska bidra till att göra demokratin mer motståndskraftig genom att förankra stödet för demokratin som styrelseskick. Syftet är att stärka kunskaper och förmågor som krävs för ett aktivt medborgarskap.

Under 2020 och 2021 genomför regeringen en nationell kraftsamling – Demokratin 100 år. 

Läs mer på regeringen.se

Relaterade länkar

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS