Jordskalvet i Turkiet och Syrien: ordförandeskapet aktiverar EU-mekanism för kris- och katastrofhantering

pixabay

Det svenska ordförandeskapet beslutade den 6 februari 2023 att aktivera EU:s mekanism för kris- och katastrofhantering (IPCR) för att samordna EU:s stödåtgärder med anledning av jordbävningen i Turkiet och Syrien, i nära samarbete med EU-kommissionen. Ett samordningsmöte har hållits i dag.

Bakgrund

Arrangemangen för integrerad politisk krishantering (IPCR) är det formella namnet på EU:s mekanism för kris- och katastrofhantering. IPCR stärker EU:s förmåga att snabbt fatta beslut i samband med större sektorsövergripande kriser som kräver beslut politisk nivå inom EU. Genom mekanismen samordnar rådets ordförandeskap insatserna på politisk nivå genom att föra samman EU-institutioner, berörda medlemsländer och andra viktiga aktörer.

IPCR-arrangemangen godkändes av rådet den 25 juni 2013. I december 2018 antog rådet ett beslut, genom vilket arrangemangen kodifierades i en rättsakt.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS