Konferensen Critical Approaches to Romani Studies: Roma LGBT! Femininst movement and Scholarship

Foto Lind Lundqvist

Dezso Mate leder en panel där deltagarna har gemensamt att de skrivit olika avsnitt i boken han författat som heter Roma LGBT!, Femininst movement and Scholarship. Han utgår ifrån att människor från marginaliserade grupper måste hålla ihop, och betonar särskilt hur det dubbla utanförskapet i att vara både rom och identifiera som som hbtq-person. Romska aktivister och akademiker måste lägga sina åsiktsskillnader åt sidan för att åstadkomma förändring, och forma en framtid, menar han.

Foto Lind Lundqvist

Laura Corradi, som är resande, och professor i genusvetenskap pratar om sitt kapitel i boken, där hon förutom det romska perspektivet och sexualitet , även belyser vikten av att jobba mot social orättvisa och osynliggörande. Hon poängterar också vikten av att förtryckta grupper får prata för sig själv.

Foto Linda Lundqvist

Arman Heljic har skrivit ett kapitel i boken om ”Roma armee”, om romani queerness. Han försöker genom sitt bidrag i boken att förändra sättet människor tänker på romer i kulturen, och belysa det dubbla utanförskapet i att vara både ”gipsy” och ”dirty faggot” i majoritetssamhällets ögon. Arman säger att han drivs delvis av vrede, på grund av att det här är en grupp som osynliggjorts, och dels av sorg, eftersom människor beter sig på ett skadligt sätt. Men han poängterar att det viktiga inte är att diskutera den skada som åsamkats, utan att snarare belysa hur man kanaliserar den.

Det är dagens mest engagerande panelsamtal, och med många frågor och kommentarer. Åhörarna visar sitt odelade stöd i kommentarer för det stora och viktiga arbetet som gjorts för alla människors lika värde.

Natalie Tomenko, som är en av åhörarna som visar sin uppskattning säger också att hon tycker att vi ska börja rikta uppmärksamheten mot de människor som sitter på makten, och sluta gå med på att alltid vara de som blir ifrågasatta. Soraya Post säger att hon ser dem som föredömen, och Hans Caldaras säger att han uppskattar det viktiga arbete de gjort, eftersom det är grund och botten handlar om det viktigaste. Att vi alla är människor, med samma värde.

Linda Lundqvist 
linda@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS