Kortfilmer som ska sprida kunskap om nationella minoriteter

Göteborgs stad lanserar två animerade informationsfilmer som enkelt ska förklarar den förstärkta minoritetslagstiftningen och de handlingsplaner för nationella minoritetsfrågor. 

Filmerna är drygt 4 minuter långa, den ena vänder sig till tjänstepersoner i Göteborgs stad och förklarar minoritetslagen och stadens ansvar att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter.

Den andra filmen, är nog så viktig för den vänder sig direkt till de nationella minoriteterna och förklarar enkelt vilka rättigheter de har.

Filmen finns på svenska samt på vart och ett av de fem nationella minoriteternas olika språk: finska, meänkieli, sydsamiska, nordsamiska, jiddisch, resande romani, lovari, kelderash, kaale och arli.

Här hittar är filmerna riktade till de nationella minoriteterna:

Svenska: https://play.goteborg.se/nationella-minoriteters-rattigheter-1

Finska: https://play.goteborg.se/nationella-minoriteters-rattigheter-2

Meänkieli: https://play.goteborg.se/nationella-minoriteters-rattigheter-8

Sydsamiska: https://play.goteborg.se/nationella-minoriteters-rattigheter-11

Nordsamiska: https://play.goteborg.se/nationella-minoriteters-rattigheter-10

Resande romani: https://play.goteborg.se/nationella-minoriteters-rattigheter-9

Lovari: https://play.goteborg.se/nationella-minoriteters-rattigheter-7

Kelderash: https://play.goteborg.se/nationella-minoriteters-rattigheter-6

Kaale: https://play.goteborg.se/nationella-minoriteters-rattigheter-5

Arli: https://play.goteborg.se/nationella-minoriteters-rattigheter-3

Jiddisch: https://play.goteborg.se/nationella-minoriteters-rattigheter-4

Källa: minoritet.se

Göteborgsredaktionen
redaktionen@dikko.nu