Språkambassadörer ska stärka barn och unga med nationellt minoritetsspråk

Foto Carola och Amanda Aldrin. Metoo-puman ryter i Umeå

Sex språkambassadörer i de nationella minoritetsspråken finska, nordsamiska och sydsamiska har anställts av utbildningsförvaltningen. De ska genom aktiviteter bidra till att stärka barn och ungas språk, kultur och identitet. De ska också stärka barn och ungas förutsättningar att vara delaktiga och få inflytande i frågor som berör dem.

Umeå kommun är förvaltningsområde för finska, meänkieli och samiska och vill anställa fler språkambassadörer och för fler minoritetsspråk. Särskilt i jiddisch, meänkieli och romani chib. I maj annonseras efter fler språkambassadörer med hopp om många sökande.

Språkambassadörerna inom finska och nordsamiska ser med spänning fram emot att utveckla och utöka barn och ungdomars språkkunskaper i miljöer där barnen vågar utöva och lära sig sitt språk.

– Jobbet är viktigt för att barn med nationella minoritetsspråk ska bli mer uppmärksammade och ha möjlighet till att få prata deras språk. Vi har börjat planera hur språkduscharna skulle kunna se ut framöver, utifrån barnens och våra idéer, säger en nordsamisk språkambassadör.

– Det här är ett bra koncept som kommer göra skillnad för barnen när vi ungdomar får vara med och skapa innehållet. Det här hade motiverat mig själv som barn att delta i de nationella minoritetsspråksaktiviteterna, säger en finsk språkambassadör.

Umeå kommuns satsning på språkambassadörer inom utbildningsförvaltningen är en överenskommelse med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Syftet är att utveckla och sprida metoder och arbetssätt för att öka ungas inflytande och delaktighet, samt att det ska få nationell spridning. 

– Tillsammans vill vi arbeta för att öka kunskapen kring nationella minoriteters livsvillkor och verka för att öka ungdomars delaktighet i olika samhällsfrågor, säger Marie Karling, utvecklingsledare på utbildningskontoret.

Kontakt

Marie Karling
utvecklingsledare
073-073 61 50
marie.karling@umea.se

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS