Krigets fasor är nära, det pågår ett krig i vår trädgård

pixabay

Vi har krig i Europa, en situationen som vi inte vet hur länge den kommer vara eller hur utvecklingen kommer se ut, det ändras dag för dag. Det pratas om fredssamtal.

I Ukraina ser vi människor som ställer sig som levande murar för att skydda kärnkraftverken. I Ryssland protesterar människor på gator och torg, trots att de vet att myndigheterna kommer ta dem i förvar. Det går inte annat än beundra dessa människors mod.

Protesterna är många och sker världen över. Människor protesterar mot att Ukrainska städer bombas, samtidigt som människor flyr och gömmer sig för att undkomma krigets konsekvenser. Vi sitter på första parkett i våra vardagsrum och beskådar hur Putin sliter sönder ett land. Roma in a war struck Ukraine: An interview with Nataliia Tomenko

Invasionen av Ukraina gör att krigets fasor numer finns i vår vardag, det pågår ett krig i vår trädgård och inte i främmande land

Många sätter Ukrainska flaggan i sina profilbilder på sociala media. Solrosen vajar på sin höga stjälk som symbol för hopp och medkänsla för det Ukrainska folket. (Ukraina är en av de största producentländerna av solrosor som man kommersiellt framställer solrosolja av). Kommuner flaggar, hus och monument färgas i blått och gult, Sverige och Europa visar sin solidaritet med, vapen, förnödenheter och pengar.

Luftrummet stängs för Ryssland samtidigt som marktrupper tar sig framåt som en lång snigel genom det Ukrainska landskapet. Hela Europa slår sina kloka huvuden ihop för att begränsa Putin så att han inte tar sin strid vidare. Europa visar unisont att du vill ha slut på kriget och alla vill hjälpa de flyende människorna. Samtidigt gör enskilda och föreningar insamlingar för att hjälpa de som flytt och inte fått med sig annat än det de står och går i.

Romer runt om i Europa är människor involverade i att hjälpa de som flyr från Ukraina

Materialinsamlingar i Tjeckien organiseras av romer från Chanov, av Khamoro organisation från Chodov och av det politiska partiet Roma Luma. I Slovakien hjälper romska organisationer till med transport och inkvartering av flyktingar från gränsen till Ukraina. Flera miljoner människor har flytt landet.

Människorättsorganisationer uppskattar att den Romska minoriteten i Ukraina uppgår till mellan 200 000 och 400 000 personer, men det saknas tillförlitliga uppgifter. Personer som tillhör den Romska minoriteten är ofta mer utsatta än de vanliga ukrainarna och har inte samma tillgång till sjukvård och politisk representation. Många Romer är inte registrerade och saknar därför identitetshandlingar. Vilket försvårar deras flykt ut ur landet.

De Romer som trots allt tar sig till tågstationerna kan stöta på nya problem. Journalister från flera olika länder rapporterar om att det sker en selektering av vilka som får gå ombord på tågen som ska ta dem ut ur landet till nya länder. De som blivit nekade att åka med är människor som är från Afrika Indien, Afghanistan. Dessa har bryskt motas bort från tågen av speciella vakter.

Alla har vi en önskan om att kriget som idag är i vår trädgård ska upphöra och att freden ska infinna sig och inte eskalera

Ukraina var en sovjetrepublik fram till 1991 och med den historiken är det viktigt för ukrainare att klargöra att de är Ukrainare, och vilket samhälle som önskas. Generellt sett respekteras yttrande- och pressfriheten numer i Ukraina. Medielandskapet är i huvudsak fritt och pluralistiskt, men starka privata ägarintressen, enskilda fall av övergrepp och trakasserier mot journalister och den ryska desinformationskampanjen mot Ukraina har påverkat mediernas förutsättningar negativt.

Enligt Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex låg Ukraina på plats 102 av 180 år 2019, vilket är en förbättring med 27 placeringar jämfört med 2015. Förbättringen har att göra med ett antal reformer, bland annat ökad transparens vad gäller ägande av medier. Med ryska trupper på ukrainskt territorium riskerar nu journalister att bli måltavlor, vilket skapar en rädsla och försvårar deras arbete. Journalisterna är de som kan förmedla vittnesmål om kriget, därför utsätts de tidigt för fysiska hot av angripare för att tystas.

Vill du skänka pengar?

Stöd romska barn och ungdomar i Ukraina
Ukraina – våra akuta insatser räddar liv, Röda korset
Akut hjälp till Ukraina! Din gåva dubblas UNHCR

Britt-Inger Hedström Lundqvist
britt-inger@dikko.nu
Blogg: Essentiellt


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS