Kultur| ​100 000 kronor för att återställa vandaliserade romska minnesmärken

Foto http://www.regionmuseet.se/ Sverige

I slutet av april vandaliserades de romska minnesmärkena i Bromölla och Kivik. Nu har Länsstyrelsen Skåne beslutat att ge ett bidrag om högst 100 000 kronor för att återställa minnesmärkena enligt ett pressmeddelande från Länsstyrelsen Skåne.

Under våren 2018 invigdes fem romska minnesmärken i Skåne med stöd av Kulturrådet, Länsstyrelsen och Region Skåne. De står på fem platser – Arkelstorp, Bromölla, Degeberga, Kivik och Sankt Olof – som var viktiga för romer under tider då de inte fick vara bofasta i Sverige. Fram till 1959 fick de svenska romerna aldrig stanna längre än tre veckor på samma plats, men de återvände gärna år efter år till de platserna.

Minnesplatserna var ett resultat av projektet Romska platser, som drevs av Regionmuseet Kristianstad och Romska kulturcentret Malmö. Syftet var att synliggöra några av de viktiga romska platserna i Skåne. På Kiviks marknadsplats och i Bromölla vandaliserades minnesmärkena tidigare i vår, genom att det sprejades främlingsfientliga budskap på dem och informationsskyltar bröts loss.

Vi anser att de romska minnesmärkena bidrar till att levandegöra en betydelsefull del av kulturarvet, och kopplar det till det skånska landskapet. Att de vandaliserades är sorgligt och upprörande. Det är värdefullt att minnesmärkena finns och syns, och använder vi en del av Länsstyrelsens kulturmiljöbidrag till att återställa dem, säger Britta Roos, chef för Länsstyrelsen Skånes kulturmiljöenhet.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu