Kultur| Konstverket RomanoParken – Sång om en plats invigs i september på Göteborgs stadsmuseums innergård

Foto Knutte Wester

Det tog fyra år att göra klart konstverket av konstnären Knutte Wester. Konstverk RomanoParken – Sång om en plats skulle invigas i början på maj på Göteborgs stadsmuseums innergård. Men fick flytta invigningen på grund av coronapandemin. Nu kommer istället invigningen ske under september månad.

 Modell av konstverket RomanoParken – Sång om en plats visas på Romano Center

Verket gestaltar en mosaik av romska erfarenheter, berättelser och minnen. När installationen är klar kommer konstverket att vara öppet för allmänheten att ta del av.

Konstverk om romska erfarenheter installeras av Knutte Wester på Göteborgs stadsmuseum

Efter mer än tre års arbete är konstverket RomanoParken – Sång om en plats klart. När Västlänken är klar ska konstverket flyttas till den park som tidigare kallades BJ-parken, mellan Centralstationen och Regionens hus.

Kurt Magnusson
redaktionen@dikko.nu