Kultur| Modell av konstverket RomanoParken – Sång om en plats visas på Romano Center

Knutte Wester under arbetet med RomanoParken - sång om en plats

I ett pressmeddelande meddelas att nu flyttar modellen av Knutte Westers kommande verk RomanoParken – Sång om en plats in på Romano Center på Första Långgatan. Ursprungligen fick Wester uppdraget att skapa ett minnesmärke över romernas historia i Göteborg. Det vi nu kan se en modell av är något annat – ett konstverk som är en plats med en mosaik av erfarenheter och berättelser.

Att skapa ett minnesmärke som sammanfattar eller symboliserar en gemensam romsk historia i Göteborg visade sig vara svårt. Efter många samtal med personer ur den nationella minoriteten romer, formulerade Wester om sitt uppdrag. Istället för ett minnesmärke har han skapat ett konstverk som inspirerats av berättelserna och erfarenheterna hos dem han pratat med.

Konstverket består av flera delar: ett namn, fyra skulpturer, en platå, en skylt, ett träd och ett ljudkonstverk. Från och med den 16 december går det att se en modell av RomanoParken – Sång om en plats på Romano Center, där det också går att lyssna på ljudverket. Modellen kommer att vara placerad på Romano Center fram till sommaren 2020.

Det faktiska konstverket kommer att kunna upplevas på Göteborgs Stadsmuseums innergård redan under våren 2020, där det ska stå fram tills att det flyttas till Bergslagsparken när den är färdig under 2026.

RomanoParken – Sång om en plats skapas med medel ur Charles Felix Lindbergs donationsfond. Konstverket kommer att installeras i den framtida Bergslagsparken, där det sedan ska stå permanent. Bergslagsparken kommer att börja byggas efter att Västlänken är klar, och ska bli en grön oas mellan Centralstationen och Regionens hus.

Se Romano Center i Västs hemsida för besöksinformation.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu