Ungdomar skapar utställning om nationella minoriteter

Uppsala har tillsammans med Fredens hus en utställning om nationella minoriteter på Stadsbiblioteket. Utställningen har skapats under sommaren på Fredens hus av feriearbetande ungdomar.

Källa: Uppsala.se

Utställningen pågår 11 augusti–1 september.

Under sommaren har ungdomar som sommarjobbat på Fredens Hus skapat en utställning med tema de nationella minoriteterna i Sverige.

Syftet med utställningen är att uppmärksamma de nationella minoriteterna i Sverige med fokus på deras historia och kultur med koppling till mänskliga rättigheter. Utställningen kommer att visas på fler bibliotek i kommunen under hösten 2023.

Som komplement till utställningen har ungdomarna också arbetat fram en stadsvandring på samma tema.

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS