Romernas internationella dag firas den 8 april

Foto Linda Lundqvist

Romernas internationella dag firas till minne av den första romska kongressen som ägde rum i London 1971. Datumet som bestämdes var att dagen skulle firas den 8 april runt om i världen.

Redaktionen
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedInTikTok och Instagram

Resande och Romer har inget land som de kan kalla sitt. Men trots att Resande och Romer är ett splittrat folk som bor i alla världens kontinenter finns det några gemensamma symboler som man enats kring. En av dessa symboler är den Romska internationella dagen som firas den 8 april runt om i världen. Därför är det också viktigt att dagen firas på rätt datum och inte anpassas efter de svenska helgdagarna.

Foto Linda Lundqvist

Med de fortsatta oroligheterna som finns ute i Europa känns dagen otroligt viktig

Det blir en dag till eftertanke och en dag för att solidarisera oss med alla Resande och Romer runt om i världen. I Norden har Resande och Romer funnits i Sverige sedan 1500- talet. I Sverige bor det idag minst cirka 100.000 romer som delas in i fem grupper: Resande/resandefolket som var den grupp som kom till Sverige under 1500- talet och utgör största gruppen, sen finns också svenska Romer, finska Romer, utomnordiska Romer och nyanlända Romer. Det som skiljer dessa grupper åt är den tidpunkt som de de kom till Sverige eftersom alla har ett gemensamt ursprung. Romernas språk kallas é romani chib, ibland även romanés eller bara romani. Sedan år 2000 är é romani chib ett av Sveriges nationella minoritetsspråk och de fem olika grupperna tillhör de nationella minoriteterna i Sverige.

Konferens 1971 handlade om Resande och Romernas framtid

Den 7-12 april 1971 samlades representanter från fjorton olika länder tillsammans med Indiens delegation, Världskyrkorådet och representanter från forna Sovjetunionen i London för att prata om resande/romers framtid. Under mötet omvandlades den dåvarande Internationella zigenarkommittén till International Romani Union (IRU) och det beslutade att den 8 april skulle vara Resande och Romers internationella dag (nationaldag).

Vid kongressen beslutades det också om flaggan och utformningen av den. De blågröna färgerna i flaggan hade redan antagits vid en kongress i Bukarest 1933 men för att understryka Resande/Romers historiska koppling till Indien enades man om att lägga till ett hjul. Det röda hjulet symboliserar vandringen från Indien samt Resande och Romers framåtskridande. Den blå färgen symboliserar himlen (andliga värden) medan den gröna färgen symboliserar jorden. Vid kongressen antogs även en nationalhymn Gelem, gelem (Jag har vandrat). Melodin är traditionell och texten är skriven av Jarko Jovanovic.

Innehållet är inte tillgängligt.
Vänligen tillåt cookies genom att klicka på ”Godkänn” i bannern

Dagen firas av allt fler runt om i Sverige och världen

I början av 1980-talet firades nationaldagen bara av ett fåtal familjer, men under åren efter det har firandet spridits och tilltagit. Idag firas 8 april i mer än fyrtio länder samtidigt med olika teman och aktiviteter. En del har ljuständning, medan andra planterar träd samt minnesceremonier för Resande och Romer som fallit offer för antizigansistiska övergrepp. Man har även lagt ned blommor i olika levande vattendrag. I den Resande och Romska traditionen, liksom i många andra kulturer, symboliserar vatten renhet och helande.

I Sverige har fler och fler kommuner beslutat att hissa flaggan den 8 april för att visa sin respekt för Resande och Romer. Ett beslut som hedrar dessa kommuner som visar vägen för de som inte gör det. Någon gång i framtiden hoppas vi att alla kommuner i Sverige flaggar den 8 april.

8 april är en viktig dag för Resande och Romers olika grupper och länder. En dag med såväl glädje med skratt som sorg med tårar skapar en påtaglig stämning. År 2000 utropade International Romani Union Romanistan som Resande och Romers transnationella hemland, utan krav på territorium. Man skulle kunna säga att hela världen är Resande och Romers hemland.

Romano dive iceripe adjahar so vazda o romano bajrako
Lattjo dives sass

Innehållet är inte tillgängligt.
Vänligen tillåt cookies genom att klicka på ”Godkänn” i bannern

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu

Opre Roma


Fakta om DIKKO

Vänder man sig till magasin DIKKO eller media i allmänhet så har man meddelarfrihet – det innebär att alla har rätt att vända sig till media och lämna uppgifter. I meddelarfrihet ingår anonymitetsskydd, – det vill säga att om man vill vara anonym när man lämnar in tips får inte källan avslöjas. Det finns också ett efterforskningsförbud – vilket innebär att allmänheten inte får göra efterforskningar om vem som lämnat uppgifter eller straffa den som lämnat uppgifterna till media (repressalieförbudet). Det är viktigt att alla som på något sätt bidrar till en artikel, i magasin DIKKO eller media i allmänhet, kan känna sig trygg i att delta.

Vi på magasin DIKKO anser att det är viktigt att skriva om de svåra frågorna och att integrera ett jämställdhets-, hbtq-, mångfalds- och interkulturellt perspektiv i alla avseende vi kan. Detta är något som genomsyrar vårt arbetssätt på magasin DIKKO. Vi har beslutat inom redaktionen att ha fokus på alla minoriteter. Det är viktigt att se att det även finns minoriteter inom minoriteten. Vi ser mångfald som en resurs och jobbar aktivt för social jämlikhet, mot diskriminering och antiziganism genom att lyfta frågor som berör dessa områden på ett naturligt och inkluderande sätt. Vi försöker ha en bred representation utifrån kön, sexuell läggning, funktionsvariationer, ålder, etnicitet och klass i det arbetet som vi gör.


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS