Nyheter| Remiss av Institutet för språk och folkminnens rapport Språkcentrum för nationella minoritetsspråk, jiddisch och romani chib

pixabay

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat Institutet för språk och folkminnens rapport Språkcentrum för nationella minoritetsspråk, avseende jiddisch och romani chib.

Diarienummer: Ku2019/01708/CSM

Remissinstanser:

Sista dag att svara på remissen är den 1 juni 2020.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu