Studieförbundet Vuxenskolan i Göteborg vill satsa på de nationella minoriteter

I tidningen Mitti Göteborg kan man läsa att Studieförbundet Vuxenskolan vill skapa ett kulturhus för de nationella minoriteterna. ”Målet är tydligt. Att skapa ett kulturhus, en trygg mötesplats med ett rikt kulturliv och en aldrig sinande kunskapskälla.  – Ett folkbildnings- och kulturnav för, med och om nationella minoriteter. Allt för att öka kunskapen om desamma”, säger projektledaren Peter Hjelm på Studieförbundet Vuxenskolan.

Källa: mitti.se

Satsningen på de nationella minoriteterna startade redan 2021 och bestod till en början att erbjuda kurser i Sveriges nationella minoritetsspråk; finska, samiska, jiddisch, romani och meänkieli. 

– Men nu har vi breddat verksamheten och arbetar med flera konstnärliga kulturarv kopplat till de nationella minoriteterna – hantverk, drama och kulturarrangemang. I förlängningen är planen att kunna vara ett riktigt kulturhus för just minoritetsgrupper, en plats att utforska sina rötter, språk och intressen, säger Peter Hjelm till mitti.se

Det finns flera anledningar bakom de påbörjade och planerade satsningar, som inte bara berör Vuxenskolan. Landets studieförbund står inför omfattande förändringar; nya administrativa direktiv, förändrade statsanslag och förstärkt profilering av de enskilda förbunden, är blott några av de förändringar som väntar efter årsskiftet. 

Vuxenskolan i Göteborg vill vara studieförbundet där nationella minoriteter har en självklar plats att utforska sina rötter, språk och intressen. Vägen dit går genom ett nytt kulturhus. Från vänster: Parva Farhang Roosta som jobbar inom projektet rörande nationella minoriteter, Peter Hjelm, projektledare och Antti Yliselä, chef för Vuxenskolan Göteborg.

Läs hela artikeln HÄR

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS