Reportageserie om Romsk inkludering: Mölndal

kollage DIKKO

Magasin DIKKO har skickat ut frågor till alla de 16 kommuner och förvaltningar som fått pengar för att jobba med Romsk inkludering. Vi på tidningen vill se på vilka sätt kommunerna jobbar med den Romska inkluderingen, hur jobbet fortskrider och hur många Resande eller Romer som blivit anställda av kommunerna till följd av den Romska inkluderingen.

Text: Britt-Inger Hedström Lundqvist E-post: britt-inger@dikko.nu

Alla kommuner har fått samma frågor. HÄR hittar du kommunerna som beviljats statsbidrag för att främja Romsk inkludering samt en kort förklaring på vad ändamålet med Romsk inkludering är.

Först ut på att svara på våra frågor är Linda Bergh, verksamhetsutvecklare på Språkcentrum Mölndal.

Linda berättar att:

– Detta är första året som Språkcentrum Mölndal sökt och fått beviljat statsbidrag för att främja Romsk inkludering.

Språkcentrum Mölndal är en verksamhet som ligger centralt under Skolförvaltningen och tillhandahåller modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål i alla skolor i kommunen.

– Vi leder även nätverk inom skola och förskola och har som syfte att utveckla arbetet med flerspråkighet och svenska som andraspråk. Inom olika projekt och nätverk samarbetar vi även med Öppna förskolan och biblioteken i staden, säger Linda.

Sen berättar hon att Språkcentrum Mölndal vill med hjälp av statsbidraget erbjuda lärare, pedagoger och rektorer i staden kompetensutveckling kring den romska minoritetens språk och kultur samt rättigheter. De menar att med kunskap och förståelse hos lärarna som möter barn och elever som tillhör den Romska minoriteten, så skapas bättre förutsättningar för inkludering och möjligheter till en likvärdig skolgång för alla barn och elever.

– Vi har under våren erbjudit lärare i svenska som andraspråk och språkutvecklare på förskolor, en föreläsning om Romska minoritetens historia och hur det ser ut idag av Romano Center i Väst berättar Linda och fortsätter med att berätta att alla lärare i modersmål har under våren gått minoritetsutbildningen från Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget. De har även varit och tittat på utställningen Möt Resandefolket på Bohuslänsmuseum i Uddevalla. Nu i oktober erbjuder de även en föreläsning av Jon Pettersson för alla rektorer och förvaltningschefer om kommunens skyldighet gällande nationella minoriteter och den Romska minoriteten i synnerhet.

Linda Bergh hoppas att de på sikt ska kunna bredda kunskap om den Romska minoritetens rättigheter och även att det kan spridas till alla lärare som möter barn och unga i staden. Under hösten kommer de erbjuda utställningen De assimilerade och en barnteater på romani chib på stadsbiblioteket, och menar att på det sätter ges även allmänheten möjlighet till mer kunskap i ämnet.

Hur många anställda finns det totalt i den Romska inkluderingen i er kommun?

– Än så länge finns inga direkt anställda gällande Romsk inkludering men Språkcentrum Mölndal har avsatt tid under projekttiden, säger Linda.

Romsk inkludering handlar om delaktighet, vad gör er kommun för att skapa delaktigheten med Resande och Romer i er kommun?

– Eftersom Språkcentrum Mölndal arbetar inom befintliga organisationer i skolförvaltningen så hoppas vi med hjälp av bidraget att kunna skapa en grund för ett mer hållbart arbete för att främja Romsk inkludering, menar Linda.

Linda Bergh avslutar med säga att Språkcentrum Mölndal vill aktualisera ämnet så att det på sikt synliggörs i alla verksamheter i staden.

– Barn, unga och kvinnor som tillhör den Romska minoriteten ska kunna känna när de kommer till Öppna förskolan, biblioteket, förskola eller skolan, att de blir bemött positivt utifrån sin kulturella tillhörighet. Att som Rom få mötas av förståelse, kunskap och beredskap för sina rättigheter som en av Sveriges nationella minoriteter.

Vi på magasin DIKKO tackar Linda Bergh, verksamhetsutvecklare på Språkcentrum Mölndal, för att hon besvarat våra frågor och önskar Lycka till med det fortsatta uppdraget.

Fakta om Mölndal

I ansökan anges att Mölndal kommun vill erbjuda kompetenshöjande insatser om romers position och rättigheter till alla lärare i modersmål, språkutvecklare i förskola, pedagoger på Öppna förskolan och lärare i svenska som andraspråk samt rektorer i förskola och skola. Mölndals stad vill genom sina nätverk förankra en kompetens hos lärarna som sedan kan spridas vidare till alla förskolor och skolor i staden.

På deras hemsida står det:
Språkcentrum Mölndal har beviljats statsbidrag under 2023 för att främja romsk inkludering, ett led i vårt arbete kring Sveriges nationella minoriteter. Vi kallar projektet “Likvärdig framtid – att verka för romsk inkludering i förskola och skola.”

Vi på magasin DIKKO tackar Linda Bergh för att han besvarat våra frågor och önskar Lycka till med det fortsatta uppdraget.

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS