Kultur| Not the End: Konstnärer tolkar Förintelsen

Illustratör Maria Sundström

NY UTSTÄLLNING. Vid pressvisningen 13 juni medverkar bland annat Forum för levande historias överintendent Ingrid Lomfors, utställningens två curatorer Bertil Bäckström och Sandra Weil samt tre av konstnärerna: Gil Yefman, Dana Yoeli och Maria Sundström. I utställningen förenas totalt 16 konstnärer från vitt skilda bakgrunder i konstnärliga gestaltningar av Förintelsen.

Tid: Torsdagen den 13 juni kl. 11.00
Plats: Forum för levande historia, Stora Nygatan 10-12, Gamla stan i Stockholm 

Samtidskonsten kan problematisera och ge människor nya perspektiv. Utställningen visar på komplexiteten och mångfalden i det konstnärliga uttrycket och erfarenheten av att bära en historia, som kan vara både ens egen och hela världens, säger Ingrid Lomfors, överintendent vid Forum för levande historia.

Foto, måleri, skumplast och virkat är exempel på material i utställningen. En stor mångfald bland konstnärerna märks också genom olika generationer samt romska, samiska och judiska erfarenheter från olika länder.

Konsten skapar möjlighet till sinnlig och känslomässig beröring och i utställningen lyfter vi fram det personliga konstnärliga uttrycket. Förintelsen var det ohyggliga slutet för många människor och minnet av den lever vidare på många olika sätt, bland annat i konsten, säger Bertil Bäckström, projektledare vid Forum för levande historia och curator för utställningen tillsammans med Sandra Weil.

Konst kan ge oss redskap att se på historien men också på vår egen samtid med nya ögon, som till exempel i verken av Ceija Stojka.

Tio år gammal deporterades Ceija Stojka med sin romska familj till det första av de tre koncentrationsläger som hon kom att överleva. Verken som visas är en del av det fantastiska konstnärskap som hon påbörjade fyrtio år senare för att det hon upplevt aldrig skulle glömmas eller förnekas, säger Sandra Weil.

Konstnärerna kommer från Sverige, Polen, Österrike och Israel men har varit verksamma över hela världen. Från Sverige: Dick Bengtsson, Willy Gordon, Britta Marakatt-Labba och Maria Sundström. Från Polen: Miroslav Balka och Jadwiga Simon-Pietkiewicz. Från Österrike: Ceija Stojka och Eduard Freudmann. Från Israel: Oded Balilty, Erez Israeli, Vardi Kahana, Naomi Tereza Salmon, Dina Shenhav, Hadas Tapouchi, Gil Yefman och Dana Yoeli.

Utställningen visas från den 13 juni till den 24 augusti 2019 i Forum för levande historias lokaler i Gamla stan, Stockholm (Stora Nygatan 10–12).

Läs mer på www.levandehistoria.se/utstallningar/not-end

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu