Kultur| Utställningen Möt resandefolket

Fotograf Marika Russberg, Bohusläns museum

DIKKO kontaktade Kristina Lindholm och bad henne berätta om utställningen Möt resandefolket på Bohusläns museum.

Hur länge har utställningen funnits?

Utställningen Möt resandefolket! invigdes på Bohusläns museum 24 mars 2012 tillsammans med ett stort antal resande och icke-resande.

Utställningen berättar om resandefolkets historia och livsvillkor i Sverige utifrån personliga minnen, möten och öden, föremål och bilder. Ett viktigt tema är att spegla födgeniet och anpassningen i försörjning där handel, hantverk, tjänster och artisteri och en kombination av dessa har varit centralt. Om att ha vägen som hem, om möten mellan minoritets- och majoritetsbefolkningen och om ömsesidigt beroende av varandra.  Om hantverksskicklighet, om starka släktband och en levande berättartradition, men också om en historia med mörka minnen av myndigheternas behandling av resandefolket. Utställningen har på olika sätt arbetats fram tillsammans med representanter för resandefolket, framför allt Kulturgruppen för resandefolket.

I utställningen visas också fynd och foton från Bohusläns museums utgrävningar av resandeboplatsen Snarsmon och historien om boplatsen och utgrävningarna berättas i en film.

I en utställning går det förstås inte berätta allt och det finns aldrig bara en sanning. Alla kontakter och samtal och samarbeten med resande och övriga i samband med de olika projekten och övrigt de senaste åren var mycket värdefulla för innehållet och perspektivet i utställningen.

Berätta lite om bakgrunden till att utställningen blev till.

Sedan 2004 har Bohusläns museum arbetat tillsammans med och om resandefolkets kulturhistoria i olika projekt. Vägen hit började med undersökningarna av resandeboplatsen Snarsmon strax intill svensk-norska gränsen i norra Bohuslän. En veckas arkeologisk utgrävning 2004 blev ett fyraårigt samarbetsprojekt mellan Bohusläns museum och Resande romers riksorganisation. Projektet utvidgades med etnologiska undersökningar, skolprogram, studiecirkel, vandringsutställning med mera och sammanfattades med boken Snarsmon – resandebyn där vägar möts.  

Men det har funnits fler platser som varit kopplade till resandefolkets kulturhistoria och som håller på att falla i glömska. 2010 startade Östfoldmuseene och Bohusläns museum projektet Den skandinaviska resandekartan, ett 3-årigt svenskt-norskt samarbetsprojekt, tillsammans med Kulturgruppen för resandefolket, Taternes Landsforening och Landsorganisationen for Romanifolket.

Resandekartan handlar om att fylla på den kulturhistoriska kartan med platser knutna till resandefolket; boplatser, lägerplatser, resrutter, marknadsplatser mm. Alltså en del av resandefolkets kulturminnen. Platserna dokumenterades och publicerades i webbportalen www.resandekartan.se / www.reisendekartet.no.

Projekt i all ära men genom åren blev det alltmer tydligt att det behövdes något mer beständigt. Vi ville synliggöra resandefolkets kultur och historia på ett tydligare sätt och visa att det är en del av vårt gemensamma kulturarv. Därför byggde vi utställningen.

Hur har besöksstatistiken sett ut genom åren?

Utställningen ingår i museets permanenta utställningar. Den har sedan invigningen varit välbesökt, särskilt de första åren. Under de första åren hade vi också många särskilda visningar för allmänheten och för olika grupper. Dessvärre har vi ingen besöksstatistik för enstaka utställningar på museet, det hade varit spännande att veta hur många som besökt den.

Har utställningen uppdaterats eller ser den ut som den gjorde i uppstarten?

Utställningsrummet har inte förändrats sedan det invigdes. Däremot har det kompletterats med informationssidor på museets hemsida, artikel i museets årsbok 2012 och att flera av föremålen finns tillgängliga via webbportalen Digitalt museum, digitaltmuseum.se

Har ni några kringarrangemang runt utställningen?

Utställningen ingår i museets regelbundna visningar för allmänheten. Ett antal studenter och forskare hör även av sig årligen för att besöka utställningen och få veta mer om omständigheterna runt den. Vi samarbetar med gymnasieskolan i Uddevalla som har en delkurs kring kulturmöten och där en föreläsning i resandeutställningen ingår. Kursen i samtidsarkeologi vid Göteborgs universitet har i flera år besökt utställningen som en del i utbildningen.

Vi har också haft en del arrangemang som hängt ihop med utställningen på olika sätt, särskilt första åren. Bland annat invigningen av vandringsutställningen Hitta hem där museet la till ett eget material om resandefolkets särskilt utsatta situation, presentationer av böckerna Dinglarens väg samt Eisfeldt – en surrealistisk familj, ett föredrag om starka resandekvinnor av Britt-Inger Lundqvist med mera.

Tack för dina svar Kristina Lindholm.

Läs mer:

www.bohuslansmuseum.se sökord resandefolket.

Kurt Magnusson
kurt@dikko.nu