Kulturministern har åkt till Norge för att besöka Förintelsens minnesplatser

Jeanette Gustafsdotter, kulturminister, Kulturdepartementet. Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Den 3–4 maj reser kulturminister Jeanette Gustafsdotter till Oslo för att medverka vid årets första nordiska kulturministerrådsmöte och för att besöka en av Förintelsens minnesplatser. Som en del i arbetet med hågkomsten av Förintelsen har Sveriges regering beviljat ytterligare medel till hågkomstresor för ungdomar till Voksenåsen, ett svensk-norskt center för kultursamarbete.

Vi får aldrig någonsin glömma Förintelsen. När de sista överlevarna blir allt färre måste vi säkra att minnet av förbrytelserna mot offren förs vidare till kommande generationer, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Regeringen har i april fattat beslut om särskilt stöd till Voksenåsen AS, så att det svensk-norska centret för kultursamarbete kan erbjuda fler ungdomar och lärare utbildning och studieresor till Förintelsens minnesplatser i Norge. Arbetet genomförs i nära samverkan med Forum för levande historia. Stödet till Voksenåsen på en halv miljon kronor kompletterar tidigare krisstöd på 5,6 miljoner kronor 2021 och 3 miljoner kronor 2022.

Vid kulturministermötet den 4 maj ska de nordiska kulturministrarna bland annat diskutera en ny tillståndsrapport om konsten och kulturens frihet i Norden, liksom förlängning av kultur- och språkprogram för barn och unga.

I den situation som nu råder i Europa är både kulturens frihet och det europeiska kulturarvet satt under hot. Nära samarbete över nationsgränser är avgörande för att både stärka och utveckla kulturen, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter som avslutning i pressmeddelandet.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS