Kyrkohandboken på minoritetsspråk används i Domkyrkan på Tacksägelsedagen

Under 2020 och 2021 har kyrkohandboken på nationella minoritetsspråk tagits i bruk och det blir möjligt för medlemmar av språkliga minoriteter att fira gudstjänst på sitt hjärtas språk; på nordsamiska, lulesamiska, sydsamiska, meänkieli och fyra romska dialekter. Söndagen den 10 oktober högtidlighålls denna historiska händelse i Göteborgs domkyrka. Medverkar i gudstjänsten gör biskop Susanne Rappmann och prästen Bo Claesson.

Nu skrivs historia i Svenska kyrkan. Under 2020 och 2021 har kyrkohandboken på nationella minoritetsspråk tagits i bruk och det blir möjligt för medlemmar av språkliga minoriteter att fira gudstjänst på sitt hjärtas språk. I Svenska kyrkan kommer den som vill kunna döpas, konfirmeras, vigas, begravas och fira högmässa på nordsamiska, lulesamiska, sydsamiska, meänkieli och fyra romska dialekter.

Översättningen har redan tidigare funnits på finska och även den är förnyad. Kyrkohandboken har översatts i sin helhet på finska och i urval på övriga språk.

Med översättningen till samiska dialekter och meänkieli skrivs historia i Svenska kyrkan. Aldrig tidigare har det funnits en officiell översättning av kyrkohandboken, som innehåller ordningar för gudstjänster och kyrkliga handlingar (dop, konfirmation, vigsel och begravning).

Kyrkohandboken i översättning på nationella minoritetsspråk spelar en viktig roll för att främja minoritetens intressen i kyrka och gudstjänstliv och för att främja och synliggöra minoritetens identitet. Det har en stor betydelse för barns och ungas identitetsutveckling och livsmod.

Svenska kyrkan har, i kraft av den evangelisk-lutherska traditionen, under flera hundra år firat gudstjänst och utövat själavård på flera språk. I denna tradition spelar folkspråket eller modersmålet en central roll som bärare och förmedlare av kyrkans liv och tro.

En öppen folkkyrka med demokratisk organisation måste garantera människor med olika språklig, kulturell eller nationell bakgrund möjlighet till delaktighet och inflytande i kyrkans liv.

Att ha möjlighet att delta i gudstjänst på sitt hjärtas språk – till exempel genom att höra evangeliet på det egna språket – bör befrämjas över hela landet, inte minst för barn och unga som är i stort behov av fler arenor för sitt minoritetsspråk. Svenska kyrkan har en närmast unik position i att finnas som en samlingsplats även på platser där annan verksamhet på minoritetsspråk centraliserats.

På Tacksägelsedagen den 10 oktober tackar vi för kyrkohandböckerna på minoritetsspråk i högmässan kl 11.00 i Göteborgs domkyrkan.
Biskop Susanne Rappmann leder gudstjänsten och prästen Bo Claesson predikar; medverkar gör också Liisa Jonsson Rickäng, diakon och Johannes Marainen, textläsare

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500