Lanseringsseminar: Ny NIM-rapport om holdninger til samer og nasjonale minoriteter i Norge

FREDAG 26 AUGUSTI 2022 KL. 11:00–12:30

Evenemang av NIM – Norges institusjon for menneskerettigheter

Offentlig  · Alla på och utanför Facebook

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) inviterer til digital lansering av rapporten «Holdninger til samer og nasjonale minoriteter i Norge» på Zoom fredag 26. august. Rapporten er basert på en kvantitativ undersøkelse gjennomført av Kantar Public i november 2021 på oppdrag fra NIM.

Husk å melde deg på: https://us06web.zoom.us/…/reg…/WN_Fv_ohkeSSleqS_ae9IM7Ow

Formålet med undersøkelsen er å identifisere og måle holdninger i den bredere befolkningen som kan påvirke menneskerettighetene til samer og nasjonale minoriteter, og som kan bidra til mulig hatprat og diskriminering. Undersøkelsen viser at mange i befolkningen har lite kunnskap om samer og nasjonale minoriteter, og er enige i stereotypier om gruppene. I tillegg ser vi at en betydelig andel har observert hatprat mot jøder, samer, romer og romani/tatere de siste 12 månedene, og at hatprat mot samer øker jo lenger nord man kommer i Norge.

Lanseringsseminaret innledes med åpningsord fra NIMs direktør Adele Matheson Mestad og lederen av Sannhets- og forsoningskommisjonen Dagfinn Høybråten, etterfulgt av en presentasjon av hovedfunnene fra NIMs undersøkelse. Deretter vil det være en paneldiskusjon med representanter fra forskningsinstitusjoner og offentlige organer om hvilke tiltak som må til for å øke kunnskapen og bedre holdningene til samer og nasjonale minoriteter.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS