Liberalerna vill stoppa bidrag till etniska föreningar

Foto från Liberalernas hemsida

Johan Pehrson, partiledare för Liberalerna, arbetsmarknads- och integrationsminister går nu ut med att han vill stoppa bidragen till de etniska föreningarna. En fråga som han kommer driva tillsammans med de övriga Tidöpartierna i höstens budgetförhandlingar.

Text: Britt-Inger Hedström Lundqvist E-post: britt-inger@dikko.nu

Pehrson menar att det generellt borde vara svårare för föreningar med etnisk inriktning att få bidrag och lättare för de som håller på med sport. Han vill att man till exempel ska få mer pengar att kunna spela basket än att hålla på med kultur. Pehrson vill att pengarna ska föras över till den breda integrationsverksamheten.

Tanken är att försvåra för föreningar som driver på etniska konflikter eller ägnar sig åt propaganda att få pengar. Pehrson drar bland annat paralleller med den Ryska federationen som spred Putinpropaganda samtidigt som de fick statsbidrag, något som DN avslöjade i en artikel.

DIKKO tog kontakt med några personer med politisk inriktning för att få en kommentar och Andreas Westerberg (L) skribent (Norran Skellefteå) menar att:

– Det är viktigt att staten ser till att bidragsregler är tydliga, sakliga och går att följa upp. Därför behöver Liberalerna förklara sitt förslag lite bättre. Det verkar rikta sig emot bidrag till föreningar som egentligen kontrolleras av utländska intressen. Det verkar också rikta sig emot föreningar som på olika sätt för en separatistisk agenda och på så sätt försvårar integration för människor som invandrat till Sverige. Jag tror inte att rubriken ”etniska” föreningar fångar in de problemen på ett träffsäkert sätt.

Moderaterna har redan tidigare anslutit sig till Sverigedemokraternas som menar man ska prioritera att människor som har kommit till Sverige anpassar sig efter våra sedvänjor och bruk. Nu verkar även Johan Pehrson falla in i den linjen inför höstens budgetförhandlingar när han förordar att stödet till etniska organisationer skall tas bort eller i alla fall omfördelas.

– Vi vill satsa brett på integration, där verksamhet står i centrum och inte etnicitet, säger partiledaren Johan Pehrson till TT.

– Det är tragiskt att statens bidrag har missbrukats både i svenska föreningar och i föreningar som samlar en annan etnicitet, säger Gudrun Nordborg riksdagsledamot (V). Men att utöva en kollektiv bestraffning mot de etniska organisationerna är fel. Det  är till exempel många föreningar bland minoriteterna som är en brygga för de nyanlända in i det svenska samhället. De hjälper till med utbildning, språk och myndighetskontakter eller att slussa in ungdomarna i olika idrottsföreningar, menar Nordborg.

Pehrson är tydlig med att han vill flytta de pengar som etniska föreningarna får till andra föreningar som jobbar med integration och fritid. Något han inte verkar anse att kulturen gör. Det undantag Pehrson kan komma på är möjligen för de nationella minoriteter (se faktaruta).

– Men generellt sett är det den här riktningen vi vill gå, säger Pehrson

Enligt Nordborg har de nationella minoriteterna en extra stor betydelse både i vår samtid och historiskt, dessutom finns det både svensk lagstiftning och internationella konventioner som det inte går att bortse från. Det är också viktigt att det finns representation från de nationella minoriteterna i olika myndighetsutövning.

Fakta nationella minoriteter

Nationella minoriteter är judar, romer, samer (som också är ett urfolk), sverigefinnar och tornedalingar i enlighet med Sveriges åtaganden enligt Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk. Riksdagen har också erkänt finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska som nationella minoritetsspråk i Sverige. De nationella minoriteterna och minoritetsspråken har funnits i landet under lång tid och minoriteternas språk och kultur är en del av det gemensamma kulturarvet.
Källa: regeringen.se

Minoritetslagen 2019.
Lagen översatt till engelska och de nationella minoritetsspråken
Regeringens proposition 2017/18:199 En stärkt minoritetspolitik


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS