Magasin DIKKO fyller tre år.

I november 2018 startade magasin DIKKO och har sedan dess vuxit till att bli en tidning att räkna med. Under hösten, efter att coronarestriktionerna släppt, har vi dubblat vår läsekrets. Vilket är otroligt glädjande. Magasin DIKKO är resultatet av ett redaktionellt arbete där stora delar av materialet i tidningen produceras av redaktionen i ett nära samarbete med våra fantastiska frilansjournalister.

Magasin DIKKO är Sveriges enda resande/romska tidning som har fokus på minoriteten romer och nationella minoriteter. Tidningen uppdaterar dagligen med artiklar, information, nyheter, kultur och event som rör minoriteten romers fem olika grupper samt de nationella minoriteterna både inom och utom Sveriges gränser.

Tidningens huvudredaktion finns i Skellefteå, men det finns också en Göteborgsredaktion och en Västerbottensredaktion. Redaktionens medlemmar finns i Skellefteå, Hällnäs, Fagersta, Trädet och Göteborg och de håller kontakt via nätet där deras redaktionsmöten hålls.

Vi har alltid fokus på skrivande, oavsett om det handlar om artiklar, noveller eller barn och ungas texter. Vi uppmuntrar framförallt skrivande från målgruppen. De digitala artiklarna sprids lätt och är en del i debatten på nätet.

Andra fokusområden för tidningen är mänskliga rättigheter, rasism, antiziganism och så här i valtider ska vi fortsätta att fokusera på demokrati. Vi har läsare i många länder och de fem länder där vi har flest läsare är Sverige, USA, Norge, Irland och Tyskland. Länderna kan variera lite utifrån de artiklar vi publicerar.

Magasin DIKKO har idag samarbeten och kontakt med olika myndigheter, skolor och föreningar. Tidningen skapas fortfarande till större delen på ideell basis även om vi beviljats ett litet bidrag från Kulturrådet. Några föreningar sponsrar oss, den allra största enskilda, sponsorn är fortfarande föreningen RUNG.

Tidningen är ett samarbete mellan inte bara skribenter, journalister, myndigheter och föreningar utan också med våra läsare som bidrar med tips, foton och ibland lite pengar för att hålla vår tidning levande. Vårt mål har alltid varit att vara en lättåtkomlig tidning som många känner som sin och vi finns på Facebook, Twitter och LinkedIn

Under 2022 planerar vi för att göra en papperstidning, något som vi lär berätta mer om när det är dags.

Som avslutning vill vi tackar alla som stöttar oss vare sig det är praktiskt med artiklar, bilder eller ekonomiskt via swichen eller vårt bankgiro. Tillsammans gör vi skillnad och en tiningen som tillhör alla.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS