Västerbotten

Lokalredaktionen Västerbotten kommer i första hand bevaka sådant som händer i Norr och -Västerbotten.

Linda Lundqvist

Linda Lundqvist bor i Västerbotten och nås på mailen: linda@dikko.nu

Linda har tidigare varit krönikör på tidningen Arbetaren och Oberoende. Hon har varit ledarskribent och redaktionsmedlem i gatutidningen Dik Manusch (som är förlagan till magasin DIKKO), hon är även chefredaktör på magasin DIKKO.

Linda är utbildad kock och har läst kvinnohistoria på universitet. Hon har också utbildat sig som behandlare och är politiskt engagerad i Vänstern på orten hon bor. Linda arbetar idag med ungdomar på ett HVB-hem och föreläser om bland annat minoriteten romer och NPF.

Britt-Inger Hedström Lundqvist

Britt-Inger Hedström Lundqvist bor i Västerbotten och nås på mailen: britt-inger@dikko.nu

Britt-Inger var en av de som startade och drev gatutidningen Dik Manusch (som är förlagan till magasin DIKKO) och varit chefredaktör på RHLs medlemstidning Oberoende.

Britt-Inger är etnolog och har en fil. mag. i Etnologi och en högskoleexamen i Socialt arbete. Är utbildad och har arbetat med ungdomar och behandling i 30 år. Idag arbetar Britt-Inger med ungdomar på ett HVB-hem och föreläser om bland annat minoriteten romer och medberoende samt sitter bland annat som ledamot i Kulturrådets referensgrupp för nationella minoriteter.