Malmö söker konstnärer till gestaltningsuppdrag av det Antirasistiska monumentet

Den 9 juni öppnade kulturförvaltningen intresseanmälan för konstnärer och konstnärsgrupper för gestaltning av det permanenta antirasistiska monumentet. Verket ska skapa förutsättningar för att föra samtal om rasism i det offentliga rummet

Initiativet för ett antirasistiskt monument kom från Malmöbor genom ett upprop i Sydsvenskan under våren 2019. Med uppropet önskade initiativtagarna ett monument som kan placera samtalet om antirasism i offentligheten och som erkänner rasism som ett samhällsproblem som kräver gemensamma insatser. Malmö stads politiska ledning engagerade sig i frågan och projektet drivs nu av kulturförvaltningen i samråd med initiativtagarna genom föreningen Antirasistiskt monument.

Projektet har redan haft flera publika program och tillfälliga offentliga konstverk, i bland annat Hela staden är ett monument, som bestod av verk som visades på flera olika platser runt om i Malmö under sommaren 2022 och det sceniska körverket Glömskans arkiv som spelades på Malmö konsthall under våren 2023. Nu ska uppdraget att skapa det Antirasistiska monumentet ges till en konstnär eller konstnärsgrupp. Idag den 9 juni öppnar kulturförvaltningen i Malmö intresseanmälan.

Det antirasistiska monumentet ska skapa möjlighet att reflektera kring samhället och de strukturer som producerar och reproducerar rasistiskt våld. Idag finns få gestaltande platser som behandlar hur rasismen påverkar människor i Malmö.

– Det antirasistiska monumentet blir ett viktigt steg för Malmö som en mer inkluderade stad. Vi ser detta som en möjlighet att skapa en gestaltning som inte bara speglar Malmöbornas historia och erfarenheter av rasism utan även bidrar till att fortsätta föra samtalet om rasism och dess konsekvenser i det offentliga rummet, säger Jennie Järvå, chef på kulturstrategiska enheten på kulturförvaltningen i Malmö.

Konstverket kommer placeras på Falsterboplan, i folkmun känt som Jesusparken. Monumentet kommer samsas i stadsrummet med flera lager av historia och bidra till platsens variationsrika karaktär.

Intresseanmälan är öppen till den 9 augusti. I slutet av augusti kommer tre konstnärer tilldelas ett skissuppdrag och i början av 2024 ges ett beslut om vilken konstnär som får uppdraget. Preliminär invigning för konstverket är planerad till hösten 2025.

Om uppdraget:

Det konstnärliga gestaltningsuppdraget omfattar: att skapa ett platsspecifikt offentligt verk – ett Antirasistiskt monument – med högt konstnärligt egenvärde med placering i Jesusparken (Falsterboplan) i Malmö.

Platsen för Monumentet ska kunna samla Malmöbor i ett stadsrum som handlar om dem, om deras historia och plats i staden. Uppdraget avser att fritt gestalta motstånd mot, samt erfarenheter och minnen av rasism i offentligheten. En sådan gestaltning bör vara mångfacetterad, det kan vara en gestaltning som påminner, erkänner och skapar reflektion. Gestaltningen kan bestå av flera konstnärliga lager som tolkar och tar hänsyn till både platsen och projektet Antirasistiskt Monuments olika ingångar.

Tidplan för den konstnärliga gestaltningen

  • 9 juni: utlysning intresseanmälan
  • 9 augusti: deadline intresseanmälan
  • Slutet av augusti: tre konstnärer/grupper får skissuppdrag
  • Deadline för skissförslag: 29 februari 2024
  • Tilldelningsbeslut: Mars 2024
  • Preliminär invigning: Hösten 2025

Det antirasistiska monumentet är en del av Öppna Malmö – stadens satsning för att lyfta frågor om rasism och inkludering.

Kontakt:

Rena Baledi, projektledare, kulturförvaltningen i Malmö
rena.baledi@malmo.se
0709-504144

Anna Wahlstedt, utvecklingssekreterare, kulturförvaltningen i Malmö
anna.wahlstedt@malmo.se
0701-479423