Nyheter| Ny rapport ”Gypsy, go home!” Hatbrott mot romska EU-migranter i Malmös gatumiljö

Rapport: ”Gypsy, go home!”

Författad av: Skåne stadsmission, Civil Rights Defenders

I sammanfattningen av rapporten står det att det här är en ny studie som Skåne stadsmission och Civil Rights Defenders genomfört: Många utsatta EU-medborgare i Malmö vittnar om hatbrott, få anmäler.  Rapporten undersöker hatbrott gentemot romska EU-migranter i Malmös gatumiljö, både ur offrens och gärningspersonernas perspektiv.

Denna rapport är den första publikationen inom ramen för projektet Motverka Antiziganism mot Romska Migranter i Malmö, som Skåne Stadsmission driver tillsammans med Civil Rights Defenders och medfinansieras av Europeiska unionen (EU). Målet med det tvååriga projektet är att bekämpa hatbrott som riktar sig mot EU-migranter av romsk etnicitet, som vistas i Malmös gatumiljö.

Flera studier har uppmärksammat att hemlösa EU-migranter löper en hög risk att bli utsatta för kränkningar och övergrepp med hatbrottsmotiv. Denna rapport undersöker hatbrott gentemot denna grupp, både ur offrens och gärningspersonernas perspektiv.

I del 2 presenteras preliminära resultat av en studie som utförts av projektgruppen, om förekomsten och erfarenheterna av hatbrott bland hemlösa EU-migranter i Malmö.

Del 3 och 4 tittar på förklarande modeller för just hatbrott riktat mot romer och människor som tigger.

Del 3 av Simon Wallengren presenterar resultaten av en undersökning om Malmöbornas inställning till romska EU-migranter som försörjer sig genom tiggeri.

Del 4 av Erik Hansson presenterar ett historiskt och psykologiskt perspektiv på reaktionerna mot tiggeri.

Resultaten bekräftar tidigare forskning och visar på en omfattande och systematisk utsatthet för hatbrott gentemot EU-migranter. 56 procent av de tillfrågade EU-migranterna uppgav att de har blivit utsatta för hatbrott under de senaste tolv månaderna i Sverige.

Respondenter som själva identifierar sig som romer löper större risk att bli utsatta för hatbrott än respondenterna som inte identifierar sig som romer och de flesta respondenter upplevde hatbrott flera gånger i veckan.

Även om ett till synes lågt antal hatbrott anmäldes till polisen visar detta på att anmälningsbenägenheten ökat under projektets första fem månader, jämfört med endast 2 polisanmälningar som lämnats in under hela förra året. Vi fann dock en motsättning till tidigare forskning när det gäller attityder mot EU-migranter som tigger.

Få av de tillfrågade Malmöborna svarade att de har varit arga på, provocerade av eller rädda för romer som tigger. Det var emellertid ganska vanligt att respondenterna uppfattade de tiggande romerna som ordningsstörande (18 procent).

Konsekvenserna av fattigdom upplevs rubba normativa och estetiska ordningar på allmänna platser. Jämfört med andra opinionsundersökningar visade relativt få respondenter stöd för ett förbud mot tiggeri (33 procent).

Det finns två typer av åtgärder som kan förebygga våld. En är att svenska myndigheter börjar arbeta aktivt för att säkerställa EU-migranternas grundläggande mänskliga rättigheter i Sverige.

Den andra typen av åtgärd skulle vara att revidera lagstiftningen kring hatbrott, för att lättare kunna rättsligt pröva de fall där det inte kan bevisas att det är offrets etnicitet som är orsaken till brottet.

När det gäller ”utsatta EU-medborgare” verkar det som att avsikten bakom hatbrottet kan vara en blandning av dels etniskt färgat hat dels av individernas egenskaper som hemlösa och fattiga.

Läs hela rapporten här ”Gypsy, go home!” Hatbrott mot romska EU-migranter i Malmös gatumiljö.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu