Minoritetspolitikens utveckling under 2021

Länsstyrelsen har nu släppt uppföljningsrapport av året 2021 Nationella minoriteter och minoritetsspråk Minoritetspolitikens utveckling år 2021.

I rapporten följer Länsstyrelsen upp och analyserar utvecklingen inom det minoritetspolitiska målets delområden; diskriminering och utsatthet, inflytande och delaktighet samt språk och kulturell identitet.

Det övergripande målet för minoritetspolitiken är att ge skydd för de nationella minoriteterna och stärka deras möjligheter till inflytande samt stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande. I rapporten konstateras att målet är långt ifrån uppnått och att coronapandemin begränsat utvecklingen inom politikområdet.

En rad insatser har ändå kunnat genomföras på kommunal och regional nivå. Flera myndigheters minoritetspolitiska uppdrag och insatser har också fått genomslag i kommunerna.

Civilsamhällets förutsättningar till inflytande har förändrats till följd av att fysiska möten och aktiviteter begränsats och av att organisationerna, främst på lokal nivå, har förlorat medlemmar. På nationell nivå har digitaliseringen dock delvis gynnat riksorganisationernas medverkan i samråd med uppföljningsmyndigheterna och andra statliga myndigheter.

Bedömningen är att det krävs insatser på alla samhällsnivåer för att arbetet inom politikområdet ska växlas upp ytterligare. Förslagen i budgetpropositionen för 2022 om åtgärder inom alla tre delområden kommer sannolikt bidra till att utvecklingen får förnyad fart. Ytterligare insatser behövs dock för att säkerställa återstart och långsiktighet inom delområdet språk och kultur.

Innehållet är inte tillgängligt.
Vänligen tillåt cookies genom att klicka på ”Godkänn” i bannern
Minoritetspolitikens-utveckling-2021_rapportLadda ner

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS