Minoritetspolitikens utveckling

Länsstyrelsen och Sametinget har i dag överlämnat en rapport om utvecklingen inom minoritetspolitiken år 2020 till regeringen. I rapporten presenteras:

  • en undersökning om hur coronapandemin påverkat kommuner, regioner och nationella minoriteters arbete med minoritetslagens tillämpning.
  • uppföljning av kommuner och regioners arbete med mål och riktlinjer samt utvecklingen inom de minoritetspolitiska delområdena; diskriminering och utsatthet, inflytande och delaktighet samt språk och kulturell identitet
  • Länsstyrelsens och Samtingets arbete med uppdraget om nationella minoriteter under 2020, liksom andra statliga myndigheters insatser inom området.
Rapporten i sin helhet hittar du på minoritet.se
Rapport om arbetet med romsk inkludering
Den 15 april överlämnar Länsstyrelsen i Stockholm sin årliga rapport om arbetet med regeringens strategi för romsk inkludering till regeringen.
Rapporten kommer att publiceras på www.minoritet.se och på Länsstyrelsen i Stockholms webbplats.
Allmänhetens kunskap om de nationella minoriteterna
För tredje gången har vi tillsammans med Institutet för språk och folkminnen låtit undersöka allmänhetens kunskap om och attityd till Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk.
Resultatet från Kantar Sifo visar bland annat att 25 procent av de tillfrågade inte kan nämna något av Sveriges fem nationella minoritetsspråk, men att stödet för att språken ska leva vidare är starkt. Läs mer på minoritet.se

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS