Nationella minoriteter och minoritetsspråk – Minoritetspolitikens utveckling år 2023

Kollage KB

Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget har som uppföljningsmyndigheter regeringens uppdrag att årligen följa upp minoritetspolitikens utveckling.

Källa: lanstyrelsen.se
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedInTikTok och Instagram

I denna rapport ger vi en samlad bedömning av minoritetspolitikens utveckling under 2023. Enligt uppföljningsmodellen har årets rapport särskilt fokus på utvecklingen inom delområdet diskriminering och utsatthet och på statliga myndigheters insatser under 2022 och 2023. Den övergripande bilden är att det pågår ett flertal satsningar från regeringens sida inom delområdena diskriminering och utsatthet liksom språk och kulturell identitet. Utvecklingen går i positiv riktning men fortsatt långsamt.

Innehållet är inte tillgängligt.
Vänligen tillåt cookies genom att klicka på ”Godkänn” i bannern
R2024-09-Minoritetspolitikens-utveckling-ar-2023Ladda ner

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS