Nationella minoriteters rättigheter inom äldreomsorgen och arbete med romsk inkludering

Socialstyrelsen har spelat in två samtal där nationella minoriteters rättigheter inom äldreomsorgen och arbete med romsk inkludering lyfts. Du kan bland annat höra om kommuners erfarenheter av att arbeta med frågorna och få praktiska tips.

– Äldreomsorg, socialtjänst och hälso- och sjukvård är viktiga aktörer i arbetet för att förverkliga de nationella minoriteternas rättigheter. Det behöver finnas både kunskap och beredskap för att efterleva skyldigheter utifrån minoritetslagen. Vår förhoppning är att de stöd och insatser som vi tar fram ska vara till hjälp, säger Anna Dahlberg, utredare på Socialstyrelsen.

I Sverige finns fem nationella minoriteter: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. De nationella minoriteternas rättigheter regleras bland annat i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk och skyddas av Europarådets konventioner.

Nationella minoriteters rättigheter inom äldreomsorgen

Den ena samtalet handlar om nationella minoriteters rättigheter inom äldreomsorgen. Du kan bland annat höra om kommuners arbete med att äldre personer ska kunna bevara och utveckla sitt språk och kultur. Samtalet riktar sig framförallt till dig som är ansvarig inom äldreomsorgen, strateger, verksamhetsutvecklare, minoritetssamordnare eller biståndshandläggare.

Ta del av samtalet på Kunskapsguidens tema om nationella minoriteter

Arbete med romsk inkludering

Det andra samtalet handlar om arbete med romsk inkludering. Du får till exempel veta mer om strategiskt arbete inom en socialförvaltning och hur man gör en behovsinventering. Du får också höra om en utbildning för brobyggare med romsk språk- och kulturkompetens som startar hösten 2023. Samtalet riktar sig framförallt till dig som arbetar inom socialtjänst eller äldreomsorg.

Ta del av samtalet på Kunskapsguidens tema om nationella minoriteter

Digitala erfarenhetsutbyten

I september arrangerar Socialstyrelsen digitala erfarenhetsutbyten om nationella minoriteters rättigheter inom äldreomsorgen och arbete med romsk inkludering. Medarbetare från Socialstyrelsen och andra aktörer medverkar och du kan ställa frågor. Anmälan kommer kunna göras från 21 augusti på Socialstyrelsens webbplats.

På våra webbplatser kan du läsa mer om Sveriges nationella minoriteter, deras rättigheter och minoritetslagen. Där finns också stöd och vägledning i arbetet. 

Nationella minoriteter – Socialstyrelsen

Nationella minoriteter – Kunskapsguiden

Källa: Socialstyrelsen

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS