Nordens största forum för mänskliga rättigheter kommer till Örebro

Rätten till ett liv i trygghet och säkerhet. Så lyder årets tema för de mänskliga rättighetsdagarna som arrangeras på Conventum den 17-18 november. Det är andra gången forumet sker i Örebro med syfte att höja kunskapen och synliggöra frågor som berör människors rättigheter.

Mänskliga rättighetsdagarna är Nordens största och viktigaste samlade mötesplats för praktiker, forskare, myndigheter, politiker och ideellt engagerade som arbetar med eller vill lära mer om mänskliga rättigheter. Årligen lockas omkring tre till fem tusen besökare.

Vi är extra glada över att forumet sker i Örebro, med det vill vi visa att vi tar frågorna på allvar och mänskliga rättigheter ska vara en självklarhet för alla. Vi har högt uppsatta mål när det gäller att säkerställa och driva arbetet med mänskliga rättigheter och det betyder att vi har ett ansvar för att de mänskliga fri- och rättigheter efterlevs och inte kränks inom de områden vi ansvarar för, till exempel äldreomsorg, barnomsorg, utbildning, socialtjänst eller stöd till nyanlända, säger Jimmy Nordengren, ordförande kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling.

De nationella mänskliga rättighetsdagarna arrangeras årligen av föreningen Ordfront och åtta andra huvudarrangörer. 2022 genomförs de med Örebro kommun, Region Örebro Län, Länsstyrelsen i Örebro län och Örebro universitet som lokala värdar.

Det finns ett stort engagemang för mänskliga rättigheter i Örebro, både hos myndigheter och i Örebros civilsamhälle, vilket gör att det känns extra kul att arrangera forumet i år. Det finns goda förutsättningar för erfarenhetsutbyte och intressanta samtal och förhoppningsvis också långsiktiga effekter av vårt gemensamma arbete, säger Caroline Matsson, från Ordfront och projektledare för Mänskliga Rättighetsdagarna.

Rätten till ett liv i trygghet och säkerhet är självklart för oss och något som vi oavbrutet jobbar med på många olika plan, där samverkan med olika aktörer är en viktig del. Som värdkommun för dagarna vill vi bidra till att utvecklingen av arbetet med mänskliga rättigheter och rättighetsbaserat arbetssätt går framåt och får genomslag både lokalt, regional och nationellt, säger Katrin Larsson, Hållbarhetschef som avslutning på pressmeddelandet.

Den 15 februari öppnar intresseanmälningen för aktörer att medverka i årets program, och då publiceras även en mer detaljerad beskrivning av årets tema. Projektledningen hoppas genom programmet kunna visa på hur främjandet av sociala, och ekonomiska och kulturella rättigheter kan verka trygghetsskapande och hur det kan vara mer effektivt att arbeta förebyggande för att undvika otrygghet och säkerhetshot än att agera reaktivt.

Biljetter till dagarna släpps i april och programmet i juni. Mer information finns på mrdagarna.se

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS