Ny app: Norsk romani er språket til norske reisande, òg kalla taterar og romanifolk

Norsk romani er språket til norske reisande, òg kalla taterar og romanifolk, eit folk som kom til Noreg fyrst på 1500-talet. På romani kallar reisande seg vandri.

Gå in här och installera appen

Norsk romaniordliste er fyrst og fremst eit vitnemål om dagsens romani. Me har likevel lagt inn nokre få gamle ord, som truleg ikkje er høyrande i dag. Tanken er at desse orda skal koma i bruk att. Me har dessutan lagt mykje vinn på å visa språket i ein samanheng. Me har difor samla inn mange døme på setningar. Her skil denne ordlista seg frå tidlegare ordlister.

Denne utgåva av Norsk romaniordliste innheld noko over 400 ord. Det er ikkje alle orda som er i bruk i dag, men meir vann me ikkje i denne venda. Tilfanget i ordlista er samla inn mellom 2020 og 2022.

Gå in här och installera appen

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS