Ny förordning om mediestöd beslutad

Regeringen har den 1 december 2023, beslutat om en ny förordning om mediestöd. Förordningen innehåller bland annat de särskilda villkoren för de olika stödformerna. Den innehåller även en bestämmelse om hur mediestödsnämnden ska och får prioritera vid fördelning av stöd.

Källa: TT
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

Riksdagen beslutade den 15 november 2023 om en ny lag om mediestöd. Lagen träder i kraft den 1 januari 2024 och innehåller bestämmelser om det nya mediestödets syfte, mottagare av mediestöd, mediestödsnämndens sammansättning och de grundläggande villkoren för mediestöd.

 Det är bra att vi nu har en förordning på plats så att vi kan gå ut med information om det nya mediestödet och när man kan söka det, säger Kajsa Rohdin, enhetschef på Myndigheten för press, radio och tv. 

Mediestödets syfte

Mediestödets syfte är att stärka demokratin genom att främja allmänhetens tillgång till oberoende nyhetsförmedling av hög kvalitet. Syftet ska uppnås huvudsakligen genom att mediestödet främjar tillgången till lokal och regional nyhetsförmedling i hela landet, men även genom att stödet bidrar till en mångfald av allmänna nyhetsmedier av hög kvalitet.

Vad händer nu?

Mediemyndighetens föreskrifter om mediestöd – som kompletterar regelverket- beräknas träda i kraft efter årsskiftet. Föreskrifterna kommer bland annat att reglera hur olika begrepp i lag och förordning ska uttolkas, vad en ansökan om mediestöd ska innehålla och vilka tidsperioder som ska gälla vid bedömning av om villkoren för stöd är uppfyllda.

Myndigheten kommer kontinuerligt att lägga ut information om det nya mediestödet och ansökningsförfarandet på MPRT:s webbplats. E-tjänsten för det nya stödsystemet beräknas öppna den 8 januari 2024.

Om oss

Mediestödsnämnden är ett självständigt beslutande organ som fördelar statens stöd till dagspressen. Nämnden prövar ansökningarna om press- och mediestöd och beslutar om en tidning har rätt till stöd.
Myndigheten för press, radio och tv lyder under regeringen och tillhör Kulturdepartementets ansvarsområden. Vi arbetar för yttrandefrihet samt stödjer möjligheterna till mångfald och tillgänglighet inom press radio och tv.

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS