Nyheter| Coronavirusets ojämlikhet och antiziganism i Europa

pixabay

Coronavirus-pandemin skakar i Europa. Människor uppmanas att sätta sig själva i karantän och tvätta händerna med tvål och varmt vatten. Men vad händer om det inte finns någonstans att sätta sig i karantän, och om du inte har du inte tillgång till rent vatten och sanitet? En reell situationen för hundratusentals romer i många EU-länder.

Förra veckan tweetade den irländska resanderättighetsaktivist, Dr Sindy Joyce:

Familjer som bor på överfulla platser med begränsad eller ingen tillgång till vatten, och många med bara delade portabla-toaletter, vilka planer har införts för att skydda dessa familjer?

Sindy Joyce förklarade att:

Den rasistiska klyftan är djupt inrotad i det irländska samhället där fientlighet och våld mot mitt folk anses vara motiverat på grund av vår, till skillnad mot för den allmänna bosatta, befolkningen.

Detta coronaviruset har gett gamla fördomar nytt liv och den rasistiska syndabocks beskyllningarna av romer har vuxit.

I Slovakien publicerade borgmästaren i Kosice, Jaroslav Polacek, en varning på sociala medier om att coronavirus kan spridas på grund av beteendet hos ”socialt ej anpassningsbara människor” i romska bosättningar som inte respekterar nödåtgärder.

Romer och aktivister har ett samarbetat med vårdpersonal för att övervaka situationen och samarbeta med myndigheterna för att hjälpa de mest utsatta. Men många socialarbetare och sjukvårdare inte kan besöka bosättningar på grund av att de saknar skyddsutrustning. De har romska invånare mobiliserar sig för att skydda sig. Hundratals lokala aktivister och barnmorskor sprider viktig information för att förhindra virusspridning i överfulla segregerade romska bosättningarna runt om i Europa.

Trots dessa ansträngningar rapporterar de flesta bosättningar emellertid en brist på mat, känslomässigt stöd och pålitlig information i bland annat Slovakien. Trots de akuta åtgärder som tillkännagivits av den slovakiska regeringen rapporteras cirka 50 bosättningar för närvarande utan vatten.

Aktivistarbetarna för bostadsrättigheter i Cluj, Rumänien har krävt att myndigheterna vidtar akuta åtgärder för att skydda romska familjer som bor i den ökända Pata Rât-bosättningen.

Toaletter och rinnande vatten

Byrån för grundläggande rättigheter fann att en tredjedel av de romer, som tillfrågades i den forskning de gjort, fortsätter att leva i bostäder som inte har någon kranvatten inne i huset; 38 procent har ingen toalett, dusch eller badrum i sitt hem i skarp kontrast till det allmänna befolkningsgenomsnittet registrerat av Eurostat.

Romer i Rumänien, det land med det största antalet romer i EU, har tillgång till säkert vatten i priser som liknar dem i Bhutan, Ghana eller Nepal.

Roma Civil Monitor fann också att i Bulgarien, Tjeckien, Frankrike, Ungern, Italien och Slovakien, har romer inte säker tillgång till vattenförsörjning och att det innebar en systemisk diskriminering att romerna som ofta nekades sådana tjänster.

Experternas största rädsla är de fall av viruset som uppstår i fattiga, tätbefolkade stadsdelar. Även i de bästa tiderna är ojämlikhet en mördare, i dess svåra tider blir det en tydlig i skillnader i spädbarnsdödlighet, kronisk sjukdom och livslängd mellan romer och icke-romer.

I dessa värsta tiderna kan man bara hoppas att årtionden av avsiktlig och rasistisk försummelse som har förvisat många romer till segregerade slumområden utan tillgång till rent vatten och medicinsk vård inte kommer att leda till katastrof de kommande veckorna och månader.

Källa: https://euobserver.com/coronavirus

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu