Nyheter| EU-dom: Att förneka Förintelsen är inte en mänsklig rättighet

EUROPA| EU-domstolen har beslutat att det inte är en mänsklig rättighet att förneka Förintelsen. En tysk nazist har hävdat inför EU:s ledande domstol av mänskliga rättigheter att ett förbud mot att förneka förintelse var en kränkning av hans mänskliga rättigheter.

I torsdags kom det ett enhälligt beslutet av sju domare. Udo Pastörs, den tidigare ledaren för den yttersta högra National Demokratiska partiet (NDP), fick veta att förnekandet av nazisternas slakt av sex miljoner judar inte var en grundläggande mänsklig rättighet.

Domarna, som är anställda vid den Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter. (ECHR) nekade sen Pastörs att överklaga den fällande domen av hans förnekande av förintelse som togs i en domstol i Tyskland 2012. Pastörs fick där ett åtta månaders uppskjutet straff och böter på 6 000 euro efter att han förnekade och fördömde ”den så kallade Holocaust” i ett tal till det regionala parlamentet i Mecklenburg, Vorpommern, där han företrädde NDP.

2014 tog den nynazistiska ledaren sitt mål till EMK, som ligger i den franska staden Strasbourg, i hopp om att vända sin tidigare fällande dom med hänvisning till yttrandefrihetens grunder. Men EMK beslutade att Pastörs ”avsiktligt hade uttalat sina sanningar” om Förintelsen och ”förtalat judar och förföljelsen som de hade lidit av.”

I överensstämmelse med det ursprungliga domstolsbeslutet i Tyskland dömde domarna talet som Pastörs höll under sin tid som regional parlamentarisk ställföreträdare som ”förnekelse av förintelsen som visar förakt mot offren och strider mot fastställda historiska fakta.”

Pastörs förnekande av förintelsen faller inte under skyddet för yttrandefrihet som finns i den Europeiska konventionen om mänskliga rättigheterna eftersom hans uttalanden var ”i strid med värderingarna i själva konventionen”, sade domarna.

Nazistiska Pastörs, som föddes strax efter andra världskriget 1952, har i ett anförande i februari 2009 fördömt Förbundsrepubliken Tyskland som en ”judisk republik”. Och hänvisade till den amerikanska ekonomen Alan Greenspan. som då var ordförande för den amerikanska centralbanken, som en ”kroknäsa.”

NPD grundades 1964 av anhängare till den före detta Hitlerregimen och har länge varit en samlingspunkt för nya generationer av tyska nazister. 

Källa https://www.algemeiner.com

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu