Nyheter| Forskare gör kartläggning över minoritetsspråken

foto pixabay

Att göra en insamling med språkstatistik är en av 81 punkter i en handlingsplan som institutet vill genomföra för att revitalisera och bevara minoritetsspråken i landet.

I Sverige finns det ingen statistik över hur många människor som talar ett minoritetsspråk. Vilket gjort att man bara uppskattar hur många som talar minoritetsspråk.

Det är svårt att veta om språken förstärks eller inte eller hur mycket det förstärks om man inte har en aning om vem som talar språket och var, menar Leena Huss, minoritetspråksforskare sen decennier tillbaka, ett uttalande till svt.se

Läs hela artikeln på HÄR


SPRÅKREGISTRERING:

– DO föreslog 2012 i en utredning att minoritetsspråkstalare anonymt skulle kartläggas.

– Utredningen föreslog att statistiken skulle användas till att tillgodose de olika minoriteternas behov och att deltagandet skulle vara frivilligt

– Samer och sverigefinnar har haft en positiv inställning till att föra statistik över språken

– Romer och judar har motsatt sig språkregistreringen

– I Finland har man registrerat modersmål i folkbokföringsregistret sen 1865

– I Kanada registreras vilka språk invånarna talar med några års mellanrum vid folkräkning

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu