Nyheter| Frankrike kritiseras för behandling av romer

pixabay

UTRIKES| FN:s expert för mänskliga rättigheter har vill att den franska regeringen ska se över sin politik och de metoder som de använder vid utvisningar av romer och tvångsförflyttningar av deras bosättningar. ”Vräkningarna fortsätter och hotar att försätta familjer i ytterst utsatta situationer”, påpekade fyra specialrapportörer för minoritetsfrågor, immigranter, rätten till bostad och rasism.

Tvångsvräkningar är ingen lämplig respons och alternativa lösningar i enlighet med människorättsstandarder måste utvecklas, sade Raquel Rolnik, specialrapportören för rätten till bostad.

Vi måste tillämpa rättskydd och förse människor med adekvata bosättningsmöjligheter för att försäkra oss om att ingen – speciellt inte barn, kvinnor, sjuka eller handikappade – lämnas hemlös eller utsatt.

Ett antal vräkningar och avvisningar i augusti i städerna Lille, Lyon och Paris har dokumenterats av medborgarorganisationer och media, och ytterligare avvisningar väntas genomföras. Enligt FN-experter utfördes liknande aktioner mot romer i augusti 2010 och möttes då med stark kritik både i Europa och internationellt.

Dessa rapporter är oroväckande, speciellt då det inte är den första gången romer kollektivt avvisas från Frankrike, sade Rita Izsák, FN:s oberoende expert för minoritetsfrågor.

Romerna är EU:s och Europas mest marginaliserade minoritetsgrupp. Tyvärr visar dessa åtgärder att de inte alltid åtnjuter likvärdiga rättigheter till fri rörlighet och bosättning, och att de fortsättningsvis utsätts för diskriminerande behandling.

Specialrapportören för migranters rättigheter, François Crépeau , påpekade att det slutgiltiga målet verkar vara avvisningen av de invandrade romerska grupperna i Frankrike. Han underströk att

kollektiva avvisningar är förbjudna under internationell lagstiftning och all repatriering bör vara frivillig, i enlighet med internationella standarder, och baserad på individuella bedömningar och oberoende övervakning.

Källa https://unric.org/

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu