Remiss av SOU 2023:17 En tydligare bestämmelse om hets mot folkgrupp

Bild från kampanjen "Rasismen räknas"

Utredningen har haft i uppdrag att ta ställning till om det bör införas ett särskilt straffansvar för offentligt urskuldande, förnekande eller flagrant förringande av dels folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser enligt definitionen i Internationella brottmålsdomstolens stadga, dels brott mot freden, krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten som de definieras i Nürnbergtribunalens stadga, med beaktande av de begränsningsmöjligheter som finns i rasismrambeslutet.

Remiss från Justitiedepartementet

Remiss av SOU 2023:17 En tydligare bestämmelse om hets mot folkgruppDiarienummer: Ju2023/01030

Publicerad 26 maj 2023

Här kan du ta del av till vilka instanser Justitiedepartementet har remitterat SOU 2023:17 En tydligare bestämmelse om hets mot folkgrupp.

Remissinstanser:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 26 september 2023.

Genom tilläggsdirektiv har utredningen fått i uppdrag att ytterligare ta ställning till om straffansvaret för hets mot folkgrupp i 16 kap. 8 § brottsbalken uttryckligen bör omfatta dels gärningar som består i uppmaning till våld, dels gärningar som avser enskilda individer i de skyddade grupperna.

Om utredningen anser att lagen bör ändras ingår det i uppdraget att lämna lagförslag. Utredningen har också haft att ta ställning till om ändringarna ska gälla på det område som skyddas av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen och i så fall lämna förslag även på ändring av grundlag.

Uppdraget har sin bakgrund i rasismrambeslutet och ett överträdelseärende som EU-kommissionen har inlett mot Sverige med anledning av Sveriges genomförande av rambeslutet.

Innehållet är inte tillgängligt.
Vänligen tillåt cookies genom att klicka på ”Godkänn” i bannern
en-tydligare-bestammelse-om-hets-mot-folkgrupp-sou-2023_17Ladda ner

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS